xs
xsm
sm
md
lg

คุ้มหรือไม่ กับประกันภัย พ.ร.บ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทุกท่านที่มีรถ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักประกันภัย พ.ร.บ. เพราะตั้งแต่ออกรถมาผู้ขายก็จะบอกให้เราซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ด้วย แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมรถต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. และเจ้าประกันภัย พ.ร.บ.นี้ จะให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปในแต่ละปีหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบสำหรับเรื่องนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่กำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน โดยคำว่า “ผู้ประสบภัย” หมายถึงผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายด้วย 

ทั้งนี้ การทำประกันภัย พ.ร.บ. มีความสำคัญและให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ามาก โดยหากรถที่ก่อให้เกิดเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครอง กรณีบาดเจ็บสูงสุดถึง 80,000 บาท และกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย หรือเสียชีวิต สูงสุดถึง 500,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายแล้ว เป็นการจ่ายเงินที่ถูกมากคือ 323.14 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ และ 645.21 บาท 

สำหรับรถยนต์ หากรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. กฎหมายได้กำหนดโทษเอาไว้ ดังนี้ เจ้าของรถ ที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาทและในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 กระทงความผิด มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
ดังนั้น ทุกคนที่ใช้รถ ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

ติดต่อสอบถาม : สายด่วน คปภ. 1186

กำลังโหลดความคิดเห็น