xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีออลล์ หนุนสร้าง AI LAB รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น เพิ่มทักษะ นวัตกรรมสร้างรายได้แก่ชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ซีพี ออลล์ สนับสนุนการสร้าง AI LAB ในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ CONNEXT ED เสริมสร้างทักษะนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ด้านการเขียนโค้ก สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ Digital Disruption และ New Normal พร้อมทั้งสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนรวมถึงเล็งสนับสนุนโรงเรียนเด่นภายใต้ CONNEXT ED ด้วยรูปแบบการสนับสนุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Crowd Funding

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption ประกอบกับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกลุ่ม ABCD อันประกอบด้วย A = AI (ปัญญาประดิษฐ์), IoT (Internet of Thing) B = Block chain (บล็อกเชน), Digital Money C = Cloud Computing (ระบบจัดเก็บข้อมูล) และ D = Data Analysis (การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน ก็เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาคการศึกษาให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีกลุ่มดังกล่าว และมีความรู้ความสามารถในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ล่าสุด บริษัทได้สนับสนุนโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI Laboratory หรือ AI Lab) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น หนึ่งในโรงเรียน Best Practice ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในส่วนที่ซีพี ออลล์ดูแล โดยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD เพื่อให้ AI Lab ดังกล่าว กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งใหม่ ที่ช่วยสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


“โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ถือเป็นโรงเรียนที่มีความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและชิ้นงานด้านเทคโนโลยีอย่างโดดเด่นตั้งแต่ก่อนเราจะเข้าไปสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทางโรงเรียนมีการวางแผนงานให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์หรือ Robotics โดยตรง เราเชื่อว่าการเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้โรงเรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ New Normal และสร้างรายได้จากการจำหน่ายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และอาจพิจารณาสนับสนุนโรงเรียนภายใต้ CONNEXT ED ที่มีศักยภาพเช่นโรงเรียนนี้ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Crowd Funding ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นายธานินทร์ กล่าว

นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย
ด้านนายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมา โอกาสในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนเมือง การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ขั้นพื้นฐาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การเขียนโค้ด การเรียนรู้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ตลอดจนการพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ AI อย่างง่ายผ่าน AI Lab ที่ได้รับการสนับสนุน

“เราตั้งเป้าให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะสร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการสำหรับนักเรียน ครู บุคคลทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ใช้ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ ไปประกวดในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ เราหวังว่าในอนาคตที่นี่จะเป็นเสมือน Digital Park เป็นแหล่งรวมชาว AI ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม” นายทิพวัฒน์ กล่าว


ภายใน AI Lab ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน อาทิ โซนหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และการแข่งขัน มีหุ่นยนต์ 5 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ สนามเขาวงกต, หุ่นยนต์ สนามโลจิสติกส์, หุ่นยนต์ เรสซิ่ง, หุ่นยนต์ระดับกลาง สพฐ.ปี 2562 และหุ่นยนต์ บังคับมือ โดยหุ่นยนต์ทุกตัวมากด้วยวิทยาการและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง เส้นสีต่างๆ ได้อย่างแม่นยำในระดับมาตรฐานสากล โซนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ด้าน AI ที่ทางโรงเรียนพัฒนาขึ้น อาทิ ราวตากผ้าอัตโนมัติ, เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ, ถังขยะอัจฉริยะ, เครื่องเตือนไฟรั่ว เป็นต้น

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ด้านนายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแล รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวเสริมว่า โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ถือเป็นโรงเรียนเดียวในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่นำเสนอโครงการเป็นแนววิชาการด้านเทคโนโลยี จากที่เด็กความรู้ AI เป็นศูนย์ ตอนนี้เด็กได้รู้จักการเขียนโค้ด การสร้างหุ่นยนต์รูปแบบตามที่เขียน สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมเด็กก้าวสู่โลกอนาคต ล่าสุดโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์อีกด้วย เพื่อให้เด็กที่ชื่นชอบเรื่อง AI มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

ด.ช.วุฒิสิทธิ์ นนทสาร หรือน้องที นักเรียนระดับชั้น ม.3 และสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
ด้านด.ช.วุฒิสิทธิ์ นนทสาร หรือน้องที นักเรียนระดับชั้น ม.3 และสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวว่า จากความชอบในการเล่นเกมส์แนวแอคชั่น ทำให้เห็นถึงความสามารถของตัวละครในเกม ซึ่งเกิดจาก AI ที่อัจฉริยะมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้อยากศึกษาเรื่องเหล่านี้ จึงได้พยายามศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้มีโอกาสเขียนโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น Line Tracking Robot Contest 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อนาคตต้องการศึกษาต่อด้าน AI เพิ่มเติมในระดับชั้นที่สูงขึ้น


สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED จำนวน 392 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นจิตสาธารณะสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น