xs
xsm
sm
md
lg

เลขานุการ รมว.กษ.ชี้แจงกรณีข่าววิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน รมว.กษ.ไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่มีข่าวการวิ่งเต้นแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนั้นไม่เป็นความจริง เพราะนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เข้ามารับตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า อยากให้สอบถามข้าราชการทุกคนว่ามีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่ เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนในวันที่เข้ารับตำแหน่งว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด ถือเป็นนโยบายที่สำคัญ และถือปฏิบัติมาโดยตลอด 
 
ทั้งนี้ จากประเด็นที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานว่างลง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) จึงได้เสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้องขอ เนื่องจากเป็นการตั้งบุคคลที่จะสามารถกำกับดูแลในช่วงการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานได้เป็นอย่างดี เพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ซึ่งมีการพิจารณาชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมระดับกรม โดยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานเป็นคนเสนอชื่อเข้ามา 2 ชื่อ และจะนำชื่อเข้าคณะกรรมการ อ.ก.พ.ของกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด และตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ.เป็นกรรมการ เพื่อมาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมแต่อย่างใด จึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและแทรกแซงการแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 

นอกจากนี้ จากการที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ ว่ามีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ หากมีข้อเท็จจริงจะมีการดำเนินการเอาผิดและลงโทษผู้ทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป ไม่เว้นว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจำ อีกทั้งยังสามารถให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีเจตจำนงชัดเจนว่าอยากให้ข้าราชการมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด 
 
“สุดท้ายนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีแรงกดดันจากภายนอกกระทรวงที่จะมีการผลักดันในการแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งจะขอให้คณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนี้ ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีเงินจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่” นายธนากล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...