xs
xsm
sm
md
lg

ภาวะ “ไซโล” (Silo) ตัวการพังธุรกิจยุคใหม่ ที่ควรเรียนรู้ และ หลีกเลี่ยง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ทีมงาน” คือหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงาน กล่าวได้ว่าความสามัคคีและการสื่อสารกันภายในทีมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs ไปจนถึงองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ แต่แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการนำระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น แต่ในหลายๆ องค์กร ก็อาจยังต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ภาวะไซโล (Silo)’ ซึ่งเป็นชื่อเรียกภาวะหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในองค์กรที่ซึ่งทีมงานไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยเรียกเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า ‘ขาดการสื่อสารระหว่างทีม’ หรือ ‘ตัวใครตัวมัน’ นั่นเอง

หากองค์กรใดเกิดภาวะไซโลนี้ ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็น การทำงานซ้ำซ้อน เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างทีมจนเกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ เล็งเห็นแต่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้สนใจวิธีการทำงานร่วมกัน แน่นอนว่าย่อมไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ และนี่เป็น 3 ข้อสังเกตว่าทีมงานภายในธุรกิจหรือองค์กรกำลังเข้าสู่ภาวะไซโลนี้หรือไม่ และควรปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร


1. เกิดการแบ่งฝ่าย

หากในองค์กรมีบทสนทนาที่เกิดคำว่า ‘เขา’ และ ‘เรา’ ขึ้น แสดงว่าทีมงานกำลังเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ผู้ประกอบการควร
สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริหารงานโดยไม่มีการตัดสินว่าใครแพ้ ใครชนะ แต่ควรเปลี่ยนเป็นการทำงานแบบร่วมกันสร้าง เพื่อให้ทุกคนไม่รู้สึกว่ามีใครเหนือกว่าใคร


2. ความแปลกหน้า คือสัญญาณเตือนภัย
การสร้างความคุ้นเคยและการทำความรู้จักกัน จะทำให้แต่ละคนในองค์กรรู้จักชื่อและช่องทางการติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อลดความแปลกหน้า การถูกเพิกเฉย หรือการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทีมงานรู้สึกไม่มีความสุข ไม่มีประโยชน์ ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพลดน้อยลง ผู้ประกอบการจึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ลดการมองเฉพาะข้อเสีย และนำจุดเด่นที่ดีของแต่ละคนมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน

3. เกิดการทำงานซ้ำซ้อน
สิ่งนี้เกิดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการควรสร้างความร่วมมือระหว่างทีม เช่น การแชร์ผลงานกัน และการกระจายงานตามความถนัดที่สุด เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการงานและคนไปพร้อม ๆ กัน

หากธุรกิจหรือองค์กรกำลังเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้ประกอบการต้องรีบทำลายการทำงานแบบไซโล (Silo) โดยปลูกฝังการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการประสานงานที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน โดยยึดหลักที่ว่า “ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนก่อน แล้วงานจึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น”ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

*
* *
คลิกLikeเพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"
รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด
และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
SMEs manager
กำลังโหลดความคิดเห็น