xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เปิดรับสมัครธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ารับสมัครภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม ‘รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ’ ประจำปี 2563 ต่อเนื่อง หลังโรคโควิด-19 ทำโครงการหยุดชะงักชั่วคราว พร้อมลงตรวจประเมิน/คัดกรองแบบเข้มข้นเพื่อให้ได้นิติบุคคลชั้นเลิศเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติช่วงปลายปี เน้นดึงคุณธรรมสีขาวจากภายใน...แสดงความโปร่งใสให้ภายนอกได้รับรู้ โอกาสทองมาถึงแล้ว...นิติบุคคลที่ต้องการได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล’ สมัครได้ทาง www.dbd.go.th ถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ มั่นใจ...ผู้ประกอบธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ใครๆ ก็อยากร่วมทำธุรกรรมด้วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครนิติบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ’ ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยภาคธุรกิจที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th >> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์”

ระหว่างนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมิน/คัดกรองนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น โดยดึงคุณธรรมสีขาวจากภายใน...แสดงความโปร่งใสให้ภายนอกได้รับรู้ เนื่องจากรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสของนิติบุคคลที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ โดยธุรกิจที่ประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลจะเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี (หลังจากนั้นจะต่ออายุเครื่องหมายฯ ทุกๆ 3 ปี) เพื่อแสดงออกถึงความดีและการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง โดยธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายนี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นธุรกิจสีขาว รวมถึงจะได้รับการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมฯ บนหน้าหนังสือรับรองฯ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าได้อีกด้วย


รมช.พณ.กล่าวต่อว่า “นิติบุคคลสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2) ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย และ 3) นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น พิจารณายึดหลักเกณฑ์ 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกรมฯ จะให้นิติบุคคลทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการจะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำจุดอ่อน จุดแข็ง ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญชวนภาคธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-4417 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager


กำลังโหลดความคิดเห็น...