xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯ สั่งกรมปศุสัตว์ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่เพื่อควบคุมราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมปศุสัตว์เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่เพื่อควบคุมราคาไข่ไก่มิให้สูงเกินความเป็นจริง

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง ทำให้รัฐบาลต้องประกาศข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและเริ่มกักตุนอาหารโดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งถือเป็นอาหารโปรตีนจากสัตว์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปและมีราคาไม่แพง ทำให้เกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาดและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดมาตรการในการเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ว่ามีการขาดแคลนไข่ไก่จนส่งผลทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือไม่
จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่เพื่อควบคุมราคามิให้สูงเกินความเป็นจริง สรุปผลการตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เข้าตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 149 แห่ง ราคาไข่ไก่เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.44 บาท/ฟอง ในพื้นที่ภาคเหนือ 3.35 บาท/ฟอง ภาคกลาง 3.33 บาท/ฟอง ภาคตะวันตก 3.48 บาท/ฟอง ภาคตะวันออก 3.43 บาท/ฟอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 บาท/ฟอง และภาคใต้ 3.54 บาท/ฟอง จากผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าไข่ไก่ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและมีราคาที่เหมาะสม


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ตรวจสอบและควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์มิให้สูงเกินความเป็นจริง โดยให้ประสานความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์

ท้ายที่สุดนี้ หากต้องการร้องเรียนกรณีสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาสูงเกินความเป็นจริง ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2501- 3473-5 หรือแจ้งไปยัง DLD 4.0


** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager


กำลังโหลดความคิดเห็น