xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เตรียมต่อยอด...พาแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์เร่งส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันก่อนขยายสู่ตลาดทุกระดับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อม/ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรับฟังรายละเอียดเข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ประจำปี 2563

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยายธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากให้แก่ประเทศและมีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีธุรกิจที่ขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์ (Franchisor) 584 ราย มีสาขารวมกันกว่า 100,000 สาขาทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) สูงกว่า 15,000-20,000 ราย (ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย, เว็บไซต์ Thai Franchise Centre) ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังมีโอกาสขยายตัวและสร้างเม็ดเงินให้ประเทศได้อีกมากในอนาคต

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง และได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในการขยายขอบเขตการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

กรมฯ จึงจัดโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมเข้มข้นแบบ Boothcamp ในการพัฒนาทักษะและฝึกฝนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ Action Learning การฝึกนำเสนอธุรกิจรูปแบบ Pitching กิจกรรมจับคู่และเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไทย ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์” เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ภายในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์และการขยายสาขาสู่ตลาดต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึงเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) จดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2) มีสาขาอย่างน้อย 3 สาขา ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีโมเดลแฟรนไชส์ชัดเจน 3) มีหลักฐานจดทะเบียนหรือหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทย 4) มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 5) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดจนจบโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ธุรกิจ

“การดำเนินโครงการนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ให้เกิดการพัฒนาแบบครบทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ” อธิบดีฯ กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com
และ www.dbd.go.t
h
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs managerกำลังโหลดความคิดเห็น