xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ เตือน ‘ห้ามขาย’ หรือ ‘สมยอม’ ให้เอาชื่อไปใช้โดยไม่ได้ทำธุรกิจจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศเตือนประชาชนเพิ่มความระวังในการใช้บัตรประชาชน และก่อนเซ็นชื่อโดยเฉพาะเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หลังพบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจโดยไม่รู้ตัวมาก่อน โดยพบพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เป็นขบวนการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นเพื่อนำไปเปิดบริษัทหรือเป็นกรรมการบริษัท และกลุ่มที่ยอมขายชื่อตนเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์ ซึ่งถือมีความผิดทางกฎหมายอาญาลงโทษแรงมีทั้งจำและปรับ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในประเด็นการถูกแอบอ้างชื่อเพื่อนำมาใช้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการถูกโยงเข้ามาเป็นกรรมการบริษัททั้งที่เจ้าของชื่อไม่ทราบมาก่อนนั้น โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมฯ ได้พบพฤติกรรมที่ไม่สุจริตของคน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบุคคลที่ต้องการจะจัดตั้งธุรกิจแต่ ‘นำชื่อของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง’ เพื่อใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อให้มีจำนวนผู้เริ่มก่อการครบทั้ง 3 คน ตามที่กฎหมายกำหนด 2) กลุ่ม ‘รับจ้างขายชื่อ’ โดยยินยอมให้นำชื่อของตนเองไปใช้จดทะเบียนธุรกิจซึ่งอาจได้รับค่าตอบแทนหรืออาจจะไม่ได้รับก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มคนที่ ‘ถูกแอบอ้างหรือปลอมลายมือชื่อ’ โดยที่ไม่ได้ยินยอมให้นำชื่อของตนไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกระทั่งมีการฟ้องร้องทางธุรกิจจนทำให้ทราบว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้น”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น การเริ่มต้นของธุรกิจหากไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความโปร่งใสก็ย่อมมีแนวโน้มที่นิติบุคคลรายนั้นจะประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับมีเจตนาที่จะจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้ กรมฯ จึงออกประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจโดยไม่มีเจตนาหรือจุดประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจตามที่แจ้งไว้ ถือเป็นการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียนและจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ โดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวให้ถึงที่สุด”

“อย่างไรก็ดี กรมฯ ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ระวังการถูกนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว และหากจำเป็นต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการใดแทน จะต้องระบุข้อความสำหรับธุรกรรมดังกล่าวลงบนสำเนาบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง อีกทั้งต้องระมัดระวังและตรวจสอบข้อความก่อนลงลายมือชื่อในเอกสารหรือแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการถูกหลอกนำชื่อไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจหรือดำเนินการแก้ไขใดๆ ในบริษัท โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอำนาจของกรรมการ สุดท้ายนี้ กรมฯ ได้กำชับให้นายทะเบียนที่มีหน้าที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด” อธิบดีฯ กล่าวในท้ายที่สุด
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs managerกำลังโหลดความคิดเห็น...