xs
xsm
sm
md
lg

“พช.” นำคณะติดตามความสำเร็จโมเดลพัฒนาชุมชน นำร่อง จ.อุทัยฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนนำคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามความสำเร็จของโมเดลแผนพัฒนาชุมชนของกรมฯ ที่ทำงานร่วมกันแบบบรูณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ประเดิม ชุมชนเก่าบ้านท่าโพ จุดพักค้างแรมคาราวานพ่อค้า บ้านห้วยหนามตะเข้ สวนป่าครอบครัว ปิดท้ายด้วย ตลาดวัฒนธรรมบ้านไฮ่บ้านเฮา ไร่อุ๊ยกื๋อ การทำไร่นาสวนผสมของชาวเขา

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อติดตามดูผลสำเร็จของโครงการโมเดลพัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แบบบูรณาการ เริ่มจากการลงดูพื้นที่บ้านท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เป็นชุมทางระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่ มีต้นโพธิ์ใหญ่สายพันธุ์ของพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา นามว่า “โพธิ์พันธุ์ศรี” อยู่กลางหมู่บ้าน สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นจุดพักค้างแรมของคาราวานพ่อค้าที่ทำการค้าขายและกองทัพ จึงได้มีการประกอบอาหารและการร้องรำทำเพลง เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

ปัจจุบันบ้านท่าโพเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยใช้การอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นตัวนำ มีการฟื้นฟูการประกอบสำรับอาหารคาวหวานไทยโบราณซึ่งหารับประทานได้ยาก และมีการฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านท่าโพขึ้นมาใหม่

บ้านท่าโพได้รับการส่งเสริมด้านสัมมาชีพจากกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งเรื่องทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การสร้างอาชีพต่างๆ เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กลุ่มแม่บ้านสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว การได้รับมอบรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้บ้านท่าโพเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน และล่าสุด บ้านท่าโพเป็นตัวแทนอำเภอในการเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561

ถัดมา กิจกรรม พช.สัมพันธ์สัญจร จะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านห้วยหนามตะเข้ ตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ชมแปลงปลูกผักกูดที่ใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จนสามารถเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละนับแสนบาท โดยจะมีการพูดคุยกับผู้นำชุมชน เรื่อง “ผักกูด” เฟิร์นกินได้ สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร และชมการเลี้ยงตัว “อ้น” สัตว์เศรษฐกิจ ประเภทสัตว์น่ารักเพื่อการอนุรักษ์
ตลาดประชารัฐ
สำหรับบ้านห้วยหนามตะเข้ เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการทำเกษตรอินทรีย์บริสุทธิ์ มีการทำฟาร์มผักกูด การปลูกพืชผักสวนครัว อีกทั้งยังมีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงตัวอ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นสัตว์เศรษฐกิจทั้งนั้น จนทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้ สำหรับฟาร์มผักกูดของบ้านห้วยหนามตะเข้เป็นผักที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด เก็บยอดจำหน่ายได้ทั้งปี

จากนั้นเดินทางไปชม “สวนป่าครอบครัว” โครงการที่เกิดจากความร่วมมือแบบบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน เพื่อร่วมกันขยายความคิดเกี่ยวกับการปลูกป่ายุคใหม่ว่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และการปลูกป่าดังกล่าวให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย หากมีการขยายผลแนวคิดดังกล่าวไปในพื้นที่อื่นๆ จะเป็นการช่วยเรื่องการอนุรักษ์ป่า การสร้างรายได้ให้ประชาชน ตลอดจนสุขภาพปลอดภัย มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ สวนป่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน ตามโครงการ “อุทัยธานี เมืองสมุนไพร” มีการจัดทำเมืองสมุนไพรอินทรีย์แนวเขตป่า มรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี, การจัดทำธนาคารพันธุกรรมพืชป่าครอบครัว ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การเดินทางไปที่ไร่อุ๊ยกื๋อ ตามรอยชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่เคยประสบปัญหาหนี้สินและการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผล จนกระทั่งนำศาสตร์พระราชามาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยทำพื้นที่แบบเบ้าขนมครก เก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี พร้อมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีที่พักโฮมสเตย์ มีการปลูกกาแฟและพืชผักปลอดสารพิษ พร้อมพูดคุยกันในประเด็น “พฤติกรรมเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” ด้วยศาสตร์พระราชา

จุดเด่นของไร่อุ๊ยกื๋อ คือการรวมตัวกันของชาวชุมชนซึ่งเน้นทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผักเมืองหนาว และผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รี ซึ่งทุกอย่างเน้นพืชผักปลอดสารเคมีทั้งสิ้น ยังมีกิจกรรมการเดินทางไป “ตลาดวัฒนธรรมบ้านไฮ่บ้านเฮา” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ปลอดสารและงานฝีมือที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ร่วมกันนำของดีของชาวชุมชนบ้านไร่มาให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม ชอปเต็มอิ่ม

ทั้งนี้ โมเดลความสำเร็จดังกล่าวเป็นตัวอย่างจากการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ และทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ไร่ผักกูด
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...