xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.เตรียมดันอุตสาหกรรมแฟชั่นโต 30% ผ่านเงินกู้กองทุนประชารัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าดำเนินนโยบายกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท ขยายผลสู่ผู้ประกอบการกลุ่มแฟชั่น หวังพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าได้มากยิ่งขึ้น คาดมีผู้ประกอบการเข้าขอสินเชื่อกองทุนประชารัฐไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท พร้อมดันมูลค่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโต 30% แตะ 9 แสนล้านบาท

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐวงเงิน 20,000 ล้านบาท รวมทั้งการวางกรอบวงเงินและเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอีนั้น ขณะนี้ได้ทยอยอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว จำนวน 128 รายทั่วประเทศ วงเงิน 383,540 ล้านบาท โดยความคืบหน้าล่าสุด กสอ.ยังได้จัดการประชุม ชี้แจงรายละเอียดการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น ในเครือข่ายศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai IDC) เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นรับทราบและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ทั้งยังมุ่งหวังจะให้อุตสาหกรรมดังกล่าวได้นำงบประมาณไปปรับปรุงธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งในอนาคตวงเงินเหล่านี้ยังจะช่วยพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้ ซึ่ง กสอ.มีจุดมุ่งหมายที่หวังจะให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมกองทุนได้นำวงเงินดังกล่าวไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยกองทุนนี้ยังจะเป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มให้เอสเอ็มอีที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ ได้มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนต่อไป ทั้งยังจะทำให้เอสเอ็มอีในกลุ่มแฟชั่นสามารถเป็นฐานการจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็นหนึ่งในฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคต
ผลงานจากนักออกแบบไทยในโครงการ Thai touch Project
นอกจากนี้ กสอ.ยังได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอสินเชื่อกองทุนให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับทราบและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจทั้งด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังนโยบายกองทุนข้างต้นกว่า 50 ราย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ใช้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยงานกลางสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเห็นความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...