xs
sm
md
lg

ผปก.เชื่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้น ส่งผลยอดตั้งบริษัทใหม่ มิ.ย. เพิ่ม 12%

เผยแพร่:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดขอจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ เดือน มิ.ย. 60 พบเพิ่มขึ้น 12% มูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท ชี้ธุรกิจก่อสร้างยังครองแชมป์ ขณะที่ยอดตั้งบริษัทครึ่งปีแรก มี 35,942 ราย เพิ่ม 11% ส่วนจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก จำนวน 6,481 ราย ลดลง 54% เหตุผู้ประกอบการเชื่อแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นอและการบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวตามลำดับ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2560 และครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) พบว่า จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 693 ราย คิดเป็น 12% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,832 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 609 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 474 ราย คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,074 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 156 ราย คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559ซึ่งมีจำนวน 1,392 ราย

ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 9,505 ล้านบาท คิดเป็น 30% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,411 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 23,114 ล้านบาท คิดเป็น 130% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 17,802 ล้านบาท

โดยประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 610 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 354 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 198 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 168 ราย และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า จำนวน 142 ราย ตามลำดับ

สำหรับผลการจดทะเบียนธุรกิจครึ่งปีแรก 2560 พบว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 60) จำนวน 1,396,254 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.00 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 665,618 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.22 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 484,649 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,174 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,795 ราย

ทั้งนี้ภาพรวมการจดทะเบียนตั้งบริษัทในครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 35,942 ราย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค.-ธ.ค.59) จำนวน 3,446 ราย คิดเป็น 11% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-มิ.ย.59) เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13% สำหรับ การจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีจำนวน 6,481 ราย ลดลง จำนวน 7,623 ราย คิดเป็น 54% เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค.-ธ.ค.59)

“ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 35,942 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 164,281 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-มิ.ย.59) ซึ่งมีจำนวน 31,792 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ประกอบกับมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือนตลอดจนภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ(BOI)ได้เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยมีปัจจัยที่สำคัญ 3 ลำดับแรกคือการมีซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนต่อในประเทศไทย” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวทิ้งท้าย
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...