xs
xsm
sm
md
lg

ศ.ศ.ป.สืบสาน “เชิดชูครูช่างฯ เฟ้น 20 สุดยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สระมนตรี ศรีสมบูรณ์ ประเภทเครื่องทอ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เฟ้น 20 ครูช่างผู้สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภายใต้ “โครงการเชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม 2558” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม เช่น เครื่องทอ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องไม้ เครื่องรัก เครื่องกระดาษ เป็นต้น พร้อมโชว์ภายในงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3” จัดขึ้น 8-12 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. กล่าวว่า งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีคุณค่าในตัวเองสูง เพราะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยใช้ฝีมือ ผู้ที่ทำต้องมีทักษะและความชำนาญในการผลิต สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นความรู้ องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดและสั่งสมประสบการณ์ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป ศ.ศ.ป.จึงได้สานต่อดำเนิน“โครงการเชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม 2558” โดยคัดสรรช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีทักษะ มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาในระดับยอดเยี่ยม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ต่อไป
นายเปี่ยม  ส่งชิ้น ประเภทงานกระดาษ
“สำหรับเกณฑ์พิจารณา และการตัดสินผลงานในโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญงานศิลปหัตถกรรมจากสถาบันภาครัฐมาเป็นคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูช่างศิลปหัตถกรรมที่มีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ 1. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถศิลป์ไทย 2. ด้านฝีมือ องค์ความรู้ และนวัตกรรมเชิงภูมิปัญญา 3. ด้านสังคม (การเป็นที่ยอมรับด้านตัวบุคคล และ/หรือ ผลงาน) 4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาด สิ่งที่คาดหวังเรามีแผนในการส่งเสริมและสืบสานผลงานจากช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรม พร้อมเปิดรับไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สนับสนุนให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีโอกาสสร้างสรรค์เป็นผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน ตลอดจนสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ กระจายรายได้กลับสู่ครัวเรือน เป็นการต่อยอดความคิด การพัฒนา และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นสินค้าที่นิยมทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะปลายปีนี้เปิดประตูรับประชาคมอาเซียน หรือ AEC”
นายสนั่น บัวคลี่ ประเภทเครื่องดนตรี
นางพิมพาพรรณกล่าวอีกว่า ในปีนี้ 2558 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 20 สุดยอดผลงานช่างศิลปหัตถกรรม แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ คือ เครื่องทอ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องไม้ เครื่องรัก เครื่องกระดาษ และกลุ่มประเภทอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการเชิดชู และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดังนี้ 1. พิเชษฎร์ แก้ววรรณะ ประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหมยกดอก) 2. วินัย ปัจฉิม ประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหมมัดหมี่) 3. จงจรูญ มะโนคำ ประเภทเครื่องทอ (ไหม) 4. สำหรับงานไวประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหม มัดหมี่) 5. สุระมนตรี ศรีสมบูรณ์ ประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหม) 6. สงคราม งามยิ่ง ประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหมมัดหมี่) 7. จุไรรัตน์ สรรพสุข ประเภทเครื่องจักสาน (กก/ปอ) 8. ร่อหมาน ขรีดาโอ๊ะประเภทเครื่องจักสาน (ไม้ไผ่) 9. แก้ว ตาสิงห์ ประเภทเครื่องจักสาน (ใบตาล) 10. สมศรี ไม้ทองดี ประเภทเครื่องจักสาน (เปลถักจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ )

และ 11. เกษร บานชล ประเภทเครื่องจักสาน (กก) 12. ทวี พันธ์ศรี ประเภทเครื่องดิน (เบญจรงค์) 13. เจน นวลสุภา ประเภทเครื่องไม้ 14. บุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ ประเภทเครื่องไม้ (เครื่องดนตรี) 15. ธนเดช บุญนุ่มผ่อง ประเภทเครื่องไม้ 16. ธงชัย สายแสงจันทร์ ประเภทเครื่องไม้ 17. จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ประเภทเครื่องรัก18. เบญจพล สิทธิประณีต ประเภทเครื่องกระดาษ 19. เปี่ยม ส่งชื่น ประเภทเครื่องกระดาษ และ 20. สนั่น บัวคลี่ ศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ (เครื่องดนตรี)
นายวินัย ปัจฉิม ประเภทเครื่องทอ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชู พร้อมนำผลงานมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และการสาธิตงานหัตถกรรมของครูช่าง ภายในงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3” มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนใจร่วมชมนิทรรศการฯ หรือผลงานติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/craftmasterbysacict

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SME ผู้จัดการออนไลน์" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...