xs
xsm
sm
md
lg

NSM คว้า “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ระดับดีเยี่ยม” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหมาย “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” ระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จากนั้น ดร.ชนินทร เปิดเผยว่า “NSM ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ประจำปี 2566 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สำหรับผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว โดย NSM ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ระดับดีเยี่ยม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2566 - 19 ก.พ.2569

“NSM มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ มีการรีแบรนด์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่คือ “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ปัจจุบันเปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริการพิพิธภัณฑ์ จากเดิมเราอาจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้มาทำกิจกรรมร่วมกัน NSM ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการของเราให้ทันสมัย สนุกสนาน และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไซต์ และออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล เพราะในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป” ดร.ชนินทรฯ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น