xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานวิทย์ มจธ.พัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของแผ่นดามกระดูกส่วนไหปลาร้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นดามกระดูกเพื่อป้องกันการแตกหัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุทยานวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของแผ่นดามกระดูกส่วนไหปลาร้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นดามกระดูกเพื่อป้องกันการแตกหัก เผยภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ความสนใจมาก

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ผ่านแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของแผ่นดามกระดูกส่วนไหปลาร้าผสมผสานกับเทคโนโลยีกระบวนการยิงผิวด้วยอนุภาคละเอียด” ทั้งในส่วนของขอบเขตการดำเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำในการจัดทำรายงาน Industry Convergence ตลอดจนการแนะนำ Platforms ต่างๆ ที่สามารถช่วยสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยด้าน Deep Tech สู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

น.ส.ทิพวัลย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ปัจจุบันมีภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ให้ความสนใจในเทคโนโลยีของงานวิจัยพัฒนาชิ้นนี้มาก เพราะมีการนำเทคโนโลยีโลการปรับผิววัสดุด้วยการยิงอนุภาคอะเอียดมาใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นดามกระดูกเพื่อป้องกันการแตกหัก หรือการเสียหายของแผ่นดามกระดูกระหว่างการรักษา ซึ่งอนาคตคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ มูลค่า 2 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 1.5 ล้านบาท และเกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม มูลค่า 2 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังสร้างผลกระทบเชิงสังคมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้น มากกว่าเดิมอย่างน้อย 20% โดยวัดจากระยะเวลาในการรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดของแพทย์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 15% โดยวัดจากระยะเวลาในการผ่าตัด


กำลังโหลดความคิดเห็น