xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน “AGRITECHNICA ASIA” ชมเทคโนโลยีการเกษตร 26 ประเทศทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “AGRITECHNICA ASIA” งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย พบกับผู้ร่วมนิทรรศการจาก 300 แบรนด์ทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ฮอล 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น