xs
xsm
sm
md
lg

อพวช.ใช้เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อในอากาศสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อพวช.พร้อมใช้เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อในอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อพวช. ในการอบรมใช้เครื่องอบโอโซน ฆ่าเชื้อในอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ โดยจะทำความสะอาดต่อเนื่องทุกๆ รอบของการจัดกิจกรรมในห้องปิด

การทำความสะอาดดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ New Normal ของ อพวช. ณ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น...