xs
xsm
sm
md
lg

เผยหัวใจกลาง "แก้มลิงหนองชำ" จ.ตาก แหล่งจัดการน้ำจากดาวเทียมไทยโชต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต โชว์หัวใจกลง "แก้มลิงหนองชำ" จ.ตาก พื้นที่แห่งการพัฒนาการจัดการน้ำ ต้อนรับวันแห่งความรัก

แก้มลิงหนองชำ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างตำบลวังจันทร์ และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง สำหรับใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) ได้บันทึกภาพด้วยระบบ Pan-Sharpend ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลกันระหว่างภาพสีหลายช่วงคลื่น (Multispectral) และภาพขาวดำ (Panchromatic) ของดาวเทียมไทยโชต

เมื่อนำข้อมูลมารวมกันจะได้ผลิตภัณฑ์ Pan-Sharpend ที่มีความสมบูรณ์ทั้งข้อมูลรายละเอียดเชิงคลื่น และรายละเอียดเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพราะภาพสีหลายช่วงคลื่นที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่สูงนั้น จะช่วยปรับปรุงให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการจำแนกประเภทข้อมูล และยังช่วยในการตรวจสอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้้นที่ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับแก้มลิงหนองชำจาก: โครงการชลประทานตาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...