xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้าจับมือหน่วยงานวิจัยอวกาศสหรัฐฯ ดันอุตสาหกรรมอวกาศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จิสด้าลงนามความร่วมมือหน่วยงานวิจัยอวกาศสหรัฐฯ ตั้งเป้าผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยสู่ระดับโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ กับ หน่วยงานวิจัยด้านอวกาศสหรัฐอเมริกา (The MILO Space Science Institute) หรือ MILO เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 จิสด้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้จิสด้าได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาโครงการด้าน Robotic Technology เพื่อสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ (Lunar Mission) ภายใต้สัญญา CLPS (Commercial Lunar Payload Services) ที่จัดทำร่วมกันกับองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา)

"นอกจากจะได้องค์ความรู้จากการดำเนินงานร่วมกันแล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้แบบ project-based โดยการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรจากผู้นำองค์กรด้านอวกาศจากหน่วยงานรอบโลก" ดร.อานนท์กล่าว

นอกจากนี้แล้ว ดร.อานนท์กล่าวว่าโครงการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ที่เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน จะทำให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนักลงทุน จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Ecosystem บนรากฐานของเทคโนโลยีอวกาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ทางด้าน นายเดวิด โธมัส ผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยด้านอวกาศสหรัฐอเมริกา กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท (Arizona State) ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) ที่ได้ริเริ่มโครงการลูนาร์มิสชัน (Lunar Mission) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้เรียนรู้ร่วมกันในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic Technology) เพื่อภารกิจสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์

"นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จิสด้าได้เข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม ตลอดจนสมรรถนะต่างๆ ร่วมกันทุกขั้นตอน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับองค์กรของตนในการสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและองค์กรชั้นนำด้านอวกาศในระดับภูมิภาคต่อไป"
กำลังโหลดความคิดเห็น