xs
xsm
sm
md
lg

รถฉุกเฉินนิวเคลียร์คันแรกของไทย พร้อมทำงาน 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รู้จัก “รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี” ที่พร้อมปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง พร้อมเชิญชวนประชาชนแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยทางด้านนิวเคลียร์ทางหมายเลย 1296

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านนิวเคลียร์หรือมีการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสี จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องรีบเข้าระงับเหตุ เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปคือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน

“รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี” จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิวเคลียร์ ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพิ่งเปิดตัวรถสำหรับปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นคันแรกของไทย

รถสำหรับปฏิบัติการทางรังสีของ ปส.นี้พร้อมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง โดยเริ่มประจำการตั้งแต่ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายมุ่งยกระดับและเพิ่ม ขีดความสามารถการสนับสนุนการตอบโต้และประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในรถปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ห้องศูนย์บัญชาการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างในพื้นที่เกิดเหตุ ห้องระบบสื่อสารที่ทันสมัยระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับศูนย์บัญชาการ ตลอดจนห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสี ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน เช่น เครื่องวัดปริมาณรังสีเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เครื่องค้นหาและระบุชนิดวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมปฏิบัติงาน ได้แก่ หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี อากาศยานไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี และระบบชำระล้างการเปรอะเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี โดย นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. มีความพร้อมและขีดความสามารถในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการเตรียมการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการบริหารจัดการที่ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือประชาชนพบวัสดุต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ภายใน หลักการเบื้องต้นให้สังเกตลักษณะภายนอกว่ามี “สัญลักษณ์รังสี” ที่มีลักษณะเป็นรูปใบพัดสามแฉกสีม่วงแดงหรือสีดำบนพื้นสีเหลือง หรือไม่ และห้ามแตะต้องวัสดุนั้น พร้อมแจ้งมายัง ปส. ที่โทรศัพท์สายด่วน 1296 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โทร 0 2596 7600
ต่อ 4309
กำลังโหลดความคิดเห็น...