xs
xsm
sm
md
lg

มนุษย์อวกาศนาซาตอบเด็กไทยทำไมกล้าเสี่ยงขึ้นไปบนอวกาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประชาคมอวกาศไทยพบนักบินอวกาศนาซา ตอบคำถามเขาเยาวชนทั้งเรื่องทำให้คนสนใจอวกาศมากขึ้น รวมถึงเหตุผลที่กล้าเสี่ยงขึ้นไปบนอวกาศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม "ประชาคม Thailand Space Consortium พบนักบินอวกาศ Dr. Albert Sacco: Experience Sharing on Earth and Space Science" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการต่างๆ กับนักบินอวกาศสหรัฐฯ และนักวิจัยระดับโลก เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวมี ศ.ดร.อัลเบิร์ต แซคโค (Prof.Dr.Albert Sacco) นักบินอวกาศขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เป็นผู้ดำเนินรายการ

การพูดคุยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การเข้าร่วมเป็นนักบินอวกาศของนาซา ความสำคัญของ Earth Space Science การเข้าไปมีส่วนร่วมใน Space Science Program และงานวิจัยที่สำคัญในอนาคตข้างหน้า

นายปพน สุสิกขโกศล ตัวแทนสมาคมยุวชนอวกาศไทย ได้ใช้โอกาสนี้ในการถาม ดร.แซคโค ว่า เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนสนใจในเรื่องอวกาศมากยิ่งขึ้น? ซึ่งนักบินอวกาศของนาซาตอบว่า โดยส่วนตัวแล้วเขาสนใจเข้ามาเป็นนักบินอวกาศ เพราะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ เช่น หนึ่งในการทดลองที่เขาได้ทำในอวกาศ และได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างยาต้านเชื้อเอชไอวี (HIV) ซึ่งช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านๆ คนดังนั้น ถ้าคุณอยากให้คนรุ่นเดียวกับคุณสนใจด้านอวกาศมากขึ้น คุณอาจจะสื่อสารให้พวกเขาเห็นว่าการเข้ามาทำงานในด้านอวกาศนั้น สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศและโลกใบนี้ ไปในทางที่ดีขึ้นได้

นอกจากนี้ ดช.กันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี และเป็นตัวแทนนักเรียนทุนการค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 ได้ถามว่า “อะไรทำให้กล้าที่จะเสี่ยงไปอวกาศ?” นักบินอวกาศของนาซาตอบว่า เขาไม่ได้มองตัวเขาว่าเป็นแค่ตัวเอง แต่มองตัวเองเป็นนักวิจัย ที่หากวิจัยที่ทำบนอวกาศสำเร็จ เขาก็จะสามารถช่วยคนได้หลายล้านคนบนโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...