xs
xsm
sm
md
lg

นำเยาวชนไทยเสนอผลงาน "จรวดกระป๋อง" ที่รัสเซีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อพวช.-สทป.นำตัวแทนทีมเยาวชนไทยจากการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็ก "แคนแซท" นำเสนอผลงานระดับนานาชาติที่รัสเซีย

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) นำตัวแทนทีมเยาวชนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cansat Rocket Competition 2019 เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ Cansat ในเวทีระดับนานาชาติ ใน “The Second International Conference, Dedicated to the Development Elementary and High Student of Space and Space Engineering Education” และประชุมโต๊ะกลมนานาชาติ ระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่ สทป., อพวช., เกาหลี และรัสเซีย ร่วมถึงศึกษาดูงานเทคโนโลยีอวกาศต่างๆ เช่น ด้านอวกาศ จรวด และดาวเทียม และเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรของ สทป. ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงมอสโคว รัสเซีย

นางอริศรา เพ็ญกิตติ ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้บรรยายแนะนำองค์กร และกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์จรวดประดิษฐ์ที่ สทป. จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ของ สทป. ที่ได้นำความรู้มาบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ อพวช. ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ร่วมกัน และเชิญชวนเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ (ส่วนภูมิภาค) ที่ สทป.จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้นยังได้หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการจัดแข่งขัน โดยแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ และหารือการเตรียมการจัดการแข่งในงานประชุมนานาชาติ ณ ประเทศรัสเซีย ครั้งต่อไป

พร้อมกันนี้ พล.อ.ต.เจษฎา คีรีรัตน์นิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สทป. ระบุว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเยาวชนไทยสู่บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนอง S-Curve 11 สู่อุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...