xs
xsm
sm
md
lg

10 พ.ย.“วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษหัวข้อ อพวช.กับการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
10 พฤศจิกายน 2559 ถือเป็นปีแรกที่มีการประกาศให้เป็น “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” โดยความร่วมมือของยูเนสโก, สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ, ศูนย์วิทยาศาสตร์, และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในทุกภูมิภาค

มีหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนวันดังกล่าว เช่น ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก (The Asia Pacific Network of Science & Technology Centres: ASPAC) เครือข่ายยุโรปด้านศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ (ECSITE) และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์อเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง (The North Africa and Middle East Science Centers Network: NAMES)

การประกาศ “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” นั้นเพื่อให้เครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ของสหประชาชาติ (United Nation) อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคมให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ให้บริการในรูปของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำหรับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ของไทยได้จัดกิจกรรม NSM Alumni Day ในวันที่ 10 พ.ย.59 เช่น เปิดให้เข้าชมฟรี 2 นิทรรศการจากทวีปอเมริกา “Strange Matter : วัสดุสุดประหลาด...วิทยาศาสตร์ยุคใหม่” และ “DaVinci The Exhibition : อัจฉริยะพลิกโลก”, การเสวนาหัวข้อ "แรงบันดาลใจและความคาดหวังที่มีต่อ อพวช." และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อพวช.กับการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน"


กำลังโหลดความคิดเห็น...