xs
sm
md
lg

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จทอดพระเนตร "มหกรรมวิทย์"

เผยแพร่:

ฝ่ายจัดงาน- สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมนิทรรศการ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง และ ศูนย์โรคลมชัก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศ.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นนิทรรศการของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เอง ในฐานะ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”
ทอดพระเนตรส้วมฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยโดยในนิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงถึง รางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย อาทิ พ.ศ. 2529 รางวัล Einstein Gold Medal จาก UNESCO ในฐานะวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549 รางวัล Intergovermental Forum on Chemical Safety (IFCS) Special Recognition Award จากคณะกรรมการ IFCS เนื่องจากทรงส่งเสริมงานความปลอดภัยสารเคมีแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในภูมิภาค

พ.ศ. 2550 รางวัล Albert Hofmann Centennial Gold Medal Award จากมหาวิทยาลัยซูริค สมาพันธ์รัฐสวิสจากผลงานวิจัยในด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2550 รางวัล Golden Honour Ring จากสภามหาวิทยาลัยกราซ สาธารณรัฐออสเตรีย ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านสิ่งแวดล้อม เคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทอดพระเนตรเครื่องดนตรีอัตโนมัติและประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งในคอมพิวเตอร์


พร้อมด้วย โครงการเด่นของฟ้าหญิง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์โรคลมชัก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการวิจัยลาเมลลาริน สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล ผลกระทบของควันธูปต่อสุขภาพในประเทศไทย ผลกระทบต่อเด็กอ่อนและหลังคลอดจากแม่ที่ได้รับสารหนู

จากนั้นทรงประทับรถกอล์ฟ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชนในงานด้วยความสนพระทัย แล้วเสด็จกลับในเวลา15.00 น.

สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สามารถเข้าชมได้ที่ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้จนถึงวันที่ 23 ส.ค.52 วลา 09:00 – 20:00 น. เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
โรงเรียนที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0 2577 9999 ต่อ 1833 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nsm.or.th และ Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร 1313
กำลังโหลดความคิดเห็น...