xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เดินหน้าสร้างบ้านมั่นคง พร้อมจัดหาที่ดินเพิ่มเติม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 เม.ย.) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลองแสนแสบ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และสำนักพัฒนาสังคม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง โดยเปลี่ยนจากเป็นผู้บุกรุกเป็นผู้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์อย่างถูกกฎหมาย เป็นการสร้างความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเร่งดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จในปี 2565 พร้อมทั้งสร้างรูปธรรมการพัฒนาที่มากกว่าบ้าน เช่น คุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งกรรมการเมืองเพื่อเป็นตัวแทนชุมชนในการมีส่วนร่วมดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งกรรมการเมืองได้ 26 เขตแล้ว และเร่งให้มีการจัดตั้งกรรมการเมืองครบทั้ง 50 เขตโดยเร็ว

ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานมีชุมชนที่พัฒนาบ้านมั่นคงแล้ว 32 เขต รวม 80 ชุมชน จำนวน 10,257 ครัวเรือน ในที่ดินทรัพย์สิน 32 โครงการ ที่ดินเอกชน 28 โครงการ ที่ดินธนารักษ์ 10 โครงการ ที่ดินท่าเรือ 5 โครงการ ที่ดินวัด 2 โครงการ ที่ดินสาธารณะ 1 โครงการ ที่ดินมูลนิธิ 1 โครงการ และที่ดินรถไฟ 1 โครงการ โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดหาที่ดินสาธารณะหรือที่ดินวัดในการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอและมีความเหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัย อีกทั้งให้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่รุกล้ำริมคลองที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงให้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
กำลังโหลดความคิดเห็น