xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ประชุมขับเคลื่อนแก้ปัญหา “รุกล้ำลำน้ำ” ติดตาม เร่งรัด ฟื้นฟู “คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร ประชุม ขับเคลื่อนแก้ปัญหา “รุกล้ำลำน้ำ” ติดตาม เร่งรัด ฟื้นฟู “คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ” เน้น เจรจา-สร้างความเข้าใจผู้บุกรุก ยืนยัน รัฐบาลจริงใจช่วยเหลือ ปชช. ให้อยู่ดีกินดี

วันนี้ (25 มี.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว, คลองเปรมประชากร และ คลองแสนแสบ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. เป็นประธานอนุกรรมการ สำหรับคลองลาดพร้าว ซึ่ง กทม.ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง มีผลงานรวมทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.6 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง “บ้านมั่นคง” แล้วเสร็จ 35 ชุมชน 3,536 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.02 คลองเปรมประชากร มี กทม. ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงพื้นที่ ช่วงที่ 1 ระยะทาง 581 เมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ช่วงที่ 2 ระยะทาง 5,000 เมตร (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) ช่วงที่ 3 ระยะทาง 10,000 เมตร (อยู่ระหว่างการรื้อย้าย) และช่วงที่ 4 ระยะทาง 10,700 เมตร (อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อน) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ดำเนินการก่อสร้าง “บ้านมั่นคง” แล้ว เสร็จจำนวน 293 ครัวเรือน สำหรับ คลองแสนแสบ และ คลองสาขา มีจำนวนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 1,839 ราย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการเจรจาและขอความร่วมมือให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำให้รื้อย้ายส่วนที่ล้ำออกจากแนวเขตคลอง สำหรับผู้ที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่รัฐจะเพิ่มเติมการสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ควบคู่กับดำเนินการตามกฎหมาย ที่จำเป็น และเป็นธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ในพื้นที่ที่มีปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้การเจรจา สร้างความเข้าใจ และดำเนินการกับผู้รุกล้ำที่ยังไม่ให้ความช่วยร่วมมือ พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กันไป เพื่อมิให้โครงการ มีความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อแผนงานพัฒนาพื้นที่ และการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงที่อยู่อาศัย ให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวม
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความพึงพอใจ ต่อผลความคืบหน้าของการแก้ปัญหา แม้จะมีความยากลำบากอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายาม ความอดทน อดกลั้น เจรจาสร้างความเข้าใจต่อผู้รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ให้เป็นไปด้วยดี และได้เร่งรัด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานโดยเร็ว พร้อมขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยดีที่ผ่านมา สำหรับ ผู้รุกล้ำที่ยังคัดค้านโครงการ รัฐบาลก็จะยังคงใช้ความพยายามมากขึ้น ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างความเข้าใจต่อกัน เพราะรัฐบาลมีความปรารถนาดี อย่างจริงใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมั่นคง ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น