xs
xsm
sm
md
lg

18-20 ต.ค. นี้ กทม. เปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ม.ต้น ในสังกัด 31,004 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ต.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ และวันเดียวกันนี้ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะ

กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ที่สมัครใจฉีดวัคซีน ทั้งหมด 31,004 คน ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64 สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก 37 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 11,531 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีน ทั้งหมด 8 จุด ดังนี้ 1. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,447 คน 2. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,696 คน 3. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,602 คน 4. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ประเวศ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,808 คน 5. โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,552 คน 6. โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 1,402 คน 7. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 1,013 คน และ 8. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,011 คน

ส่วนในวันที่ 19 ต.ค. 64 เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 จุด รวม 9,420 คน และในวันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 7 จุด รวม 10,053 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น