xs
xsm
sm
md
lg

ทีม Bangkok CCRT เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (12 ส.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนลำเจดีย์ เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.64 ที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่ดังนี้ 1. สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 2. ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 3. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน Home Isolation (HI) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI) 4. ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด Home Quarantine (HQ) หรือส่งเข้า Local Quarantine (LQ) ตามความเหมาะสม 5. ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และ 6. สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

สำหรับผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 10 ส.ค. 64 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 64) ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 2,623 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการ 140,391 คน ให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ 97,697 ราย ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชน 31,400 ราย ผลไม่พบเชื้อ 27,773 ราย และผลพบเชื้อ 3,627 ราย นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 115 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation 70 ราย และแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 3,442 ราย พร้อมมอบชุดกักตัว ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะให้แก่ผู้ที่แยกกักตัวที่บ้านได้ใช้ในการดูแลตนเอง
กำลังโหลดความคิดเห็น