xs
xsm
sm
md
lg

กรมการแพทย์ ออกหนังสือเวียน รพ.ทั่วประเทศ แจงแนวทางดูกลุ่มตรวจ ATK ถ้าเป็นบวก ให้แจกยาทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการแพทย์ออกหนังสือถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ แจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit ชี้พบผลบวกให้ยาทันที เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และทำให้ผู้ป่วย COVID-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้เร็วขึ้น

วันนี้ (3 ส.ค.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหนังสือถึง รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก ความว่า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/โรงพยาบาลเอกชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งด้านการควบคุมโรค และการเข้าถึงระบบการรักษา กระทรวงสาธารณสุข จึงมีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบ Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น และลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วย COVID-19 เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า
กรมการแพทย์ ขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยAntigen test kit (ATK) เป็นบวก ดังนี้

1. หากผล ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” (Probable cases) สามารถรับยา และเข้ารับการรักษาแบบ Home isolation ได้ทันที

2. หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community isolation หรือในสถานพยาบาล “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” ควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เนื่องจากการตรวจด้วย ATK ให้ผลบวกลวงได้ร้อยละ 3-5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...