xs
xsm
sm
md
lg

“ตรีนุช”ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจเปิดเทอมวันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีน ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2564 พร้อมเจาะแผนจัดการเรียนการสอนรับสถานการณ์โควิด-19 ของ 3 โรงเรียน 1 วิทยาลัยเทคนิค เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี ย้ำสถานศึกษาการ์ดไม่ตก คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ตรวจเยี่ยมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การเปิดเทอมในวันแรกนี้ ตนได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพักนอน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ (ม.) 3 โดยทั้ง 2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน ส่วนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สอน ม.1-ม.6 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ นักเรียนเดินทางไป-กลับ โดยทั้ง 2 แห่ง แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มสลับกันมาเรียนคนละวัน กลุ่ม On-site ก็มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน กลุ่มที่อยู่บ้านก็เรียนแบบ On-line ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ยังได้จัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ปกครอง เช่น หากผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียน On-line ที่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เรียน On-line ที่บ้านได้โดยไม่ต้องสลับมาเรียนที่โรงเรียน ขณะเดียวกันก็พบว่าโรงเรียนได้ยืดหยุ่นในการจัดการเรียน On-line โดยไม่บังคับให้นักเรียนต้องนั่งเรียนหน้าจอตลอดเวลา และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาก็ไม่ได้มอบหมายงานมากเกินกำลังของนักเรียน ขณะเดียวกันถ้าเด็กอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ก็มีการจัดส่งเอกสาร ใบงานให้นักเรียนได้เรียนแบบ 0n-hand ผสมผสานไปด้วย


“จากการตรวจเยี่ยมเห็นแผนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แล้วพบว่า ทั้ง 4 แห่งสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดได้ดี มีการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ในพื้นที่ และเมื่อดูการจัดการที่โรงเรียนแล้วทำให้เห็นว่ามีความปลอดภัย เพราะก่อนเปิดเทอมทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อเปิดเรียนก็ปฏิบัติการตามมาตรการของ ศบค. ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนภายในชั้นเรียน เว้นระยะห่างที่นั่งในโรงอาหาร รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ก็พบว่ามีความมั่นใจในมาตรการของทางสถานศึกษาเช่นกัน ดิฉันจึงมั่นใจว่าโรงเรียนจะสามารถสอนได้ครบสาระตามที่หลักสูตรกำหนด รวมถึงการสอนชดเชยในช่วงเวลาที่ขยับการเปิดเทอมออกมา 19 วันด้วย อย่างไรก็ตาม ดิฉันได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19อย่างใกล้ชิด คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ การ์ดต้องไม่ตก” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ยังไม่พบปัญหาใดๆ โดยสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 29,058 โรงเรียน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 11,660 โรงเรียน เปิดเทอม วันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 14,567 โรงเรียน และอื่นๆ 372โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 1,292 โรงเรียน เปิดเทอม วันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 1,006 โรงเรียน และอื่นๆ 61 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้เปิดสอนที่สถานศึกษาแล้ว 19,434 โรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่รอบนอกเมืองส่วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมระหว่าง On-site กับ 0n-hand .


กำลังโหลดความคิดเห็น