xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” ขอบคุณ 11 สภาวิชาชีพ ระดมกำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณ 11 สภาวิชาชีพ แสดงเจตจำนงเป็นอาสาสมัครร่วมทำงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ขอช่วยสื่อสารประชาชนให้เข้าใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ (29 เม.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แสดงความขอบคุณ 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณ 11 สภาวิชาชีพ ที่แสดงเจตจำนงเป็นอาสาสมัครร่วมทำงานในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด อาทิ การให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ประชาชน, การฉีดวัคซีนโควิด-19, การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/UHOSNET/Hospitel, การให้บริการ, การดูแลในหอผู้ป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด 19, การตรวจคัดกรอง และ Swab เพื่อหาเชื้อ, การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร ห้องความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เกิดความครอบคลุม

“รัฐบาลพร้อมดูแลประชาชน ทั้งการรักษา ควบคุมโรค และการจัดหาวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศยึดหลัก ไม่มีใครปลอดภัย ถ้าทุกคนไม่ปลอดภัย การที่ทุกสภาวิชาชีพร่วมใจช่วยเหลือ จะทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น” นายอนุทิน กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...