xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ เผยในช่วงวันหยุด 2 วันที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้ว 705 ครั้ง สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประการหนึ่ง คือ เมาแล้วขับ เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


วันนี้ (12 เม.ย.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ผ่านมาเพียง 2 วัน ข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า มีอุบัติเหตุทางถนนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 705 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 729 ราย เสียชีวิต 56 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วร้อยละ 33.05 รองลงมาคือ ขับรถขณะเมาสุราร้อยละ 23.69 ซึ่งลดลงจากปี 2562 (ปี 2562 = 34.79)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าตรวจจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ตลอดปี 2564 โดยโรงพยาบาลจะทำการเจาะเลือดตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ จากข้อมูลรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 10-11 เมษายน 2564 มีการเจาะเลือดส่งตรวจทั้งหมด 293 ราย ทราบผลตรวจแล้วจำนวน 88 ราย พบว่า ผู้ขับขี่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 mg% จำนวน 3 ราย (30%) ในกลุ่มผู้ขับขี่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 mg% จำนวน 46 ราย (58.97%) ในกรณีที่พบว่าผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แล้วมีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำข้อมูลไปขยายผลสืบสวนหาร้านค้าที่จำหน่ายสุราให้กับเด็ก หากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีกับร้านค้าต่อไป

นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ ขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลขณะเดินทาง รวมถึงในช่วงที่อยู่บ้านต่างจังหวัด โดยใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน โดยสวมหน้ากาก 100% รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด พร้อมทั้งสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง ทั้งนี้ ขออวยพรให้ประชาชนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ มีสติในการขับรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...