xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดงานวันมาฆบูชา ชวนคนไทยทำดีถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลบ้านเมือง-โควิด-19 คลี่คลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.จัดงานวันมาฆบูชา 64 แบบวิถีใหม่ ชวนคนไทยทำดีถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลบ้านเมือง-ให้โควิด-19 คลี่คลาย


วันนี้ (24 ก.พ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ว่า ในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.พ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับวัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมประสานงานกับวัด และองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมตามแบบวิถีใหม่ มีระบบคัดกรอง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการเวียนเทียน เพื่อป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดกิจกรรมส่วนกลาง จัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตร และเวียนเทีย ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในวันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 07.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านเพจของ ศน.

ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทและมาตรการของจังหวัดนั้นๆ อีกทั้ง ศน. ยังได้เปิดเว็ปไซต์เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2564.com เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมวเวียนเทียนออนไลน์ รวมถึงสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” ให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการมอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนา แก่ นายอธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดงชื่อดัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์วันมาฆบูชาของ ศน.อีกด้วย

“ในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ เป็นวันเพ็ญเดือน มาฆมาส ที่พระสงฆ์ 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสมาใช้ในการดำรงชีวิต เน้นย้ำถึงการให้องค์ความรู้และความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นหลัก ลดละเลิกอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเมือง ให้วิกฤตโควิด-19 คลี่คลายโดยเร็ว” นายอิทธิพล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...