xs
xsm
sm
md
lg

สังฆราชประทานไฟพระฤกษ์ วธ.อัญเชิญประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2564 เสริมสิริมงคลทั่วไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 16 ธ.ค.) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับไฟพระฤกษ์ประทาน เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ประสานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี  โดยมีกำหนดจัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในวันที่  18  ธ.ค.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งนับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ  ทั้งนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมปีนี้ ได้มอบหมายให้ กรมการศาสนา (ศน.)ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิดสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานชั่วคราว  ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อประกอบพิธี  

ทั้งนี้ การประกอบพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 15.30 น. มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยรถบุปผชาติไปยังท้องสนามหลวง และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 31 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย เวลา 21.00 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เวลา 22.00 น. มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเวลา 23.50 น. - 00.00 น. พิธีเจริญภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า พิธีลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บทชยันโต ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค.64 เวลา 07.00 น. มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 64 รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   

สำหรับวันที่ 5 ม.ค.64  ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีผู้นำทางศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พรหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลตามความเชื่อของแต่ละศาสนาในเวลา 14.00 น.  

อย่างไรก็ตาม  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...