xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด วธ.พร้อมคณะลงพื้นที่เมืองคอนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ (11 ธ.ค.) เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมที่ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุวรรณนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช