xs
xsm
sm
md
lg

27 พฤศจิกายน “วันแพทย์ไทย” ชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้คุณหมอในดวงใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ จับมือจัดกิจกรรม”วันแพทย์ไทย” เพื่อขอบคุณแพทย์ทุกท่านที่สานพลังทุ่มเทเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลประชาชนไทยทุกคนผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างงดงาม จนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับแพทย์ เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆ ให้สังคมรับรู้แทนคำขอบคุณ พร้อมติดแฮชแท็ก #หมอในดวงใจ #วันแพทย์ไทย เพื่อส่งความสุขให้คุณหมอทุกท่าน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2499 กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันแพทย์” ของประเทศไทย หรือ “Thai Doctor Day” และในปีนี้วงการวิชาชีพแพทย์ไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ลดความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับระดับสากล โดยนายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวยกย่องประเทศไทยว่า “เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสหวิชาชีพ ในการควบคุมการแพร่ระบาด ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันรักษา” ตอกย้ำว่า วงการแพทย์ไทยสอบผ่านการทดสอบได้อย่างสง่างาม เพราะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อชีวิตของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของแพทยสภาคือการดูแลวงการแพทย์ ผ่านการควบคุม ดูแลกำกับมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งปกติพื้นฐานของแพทย์ทุกคนจะถูกหล่อหลอมให้ดูแลประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ โดยน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” นำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพแพทย์ด้วยทั้งแรงกาย แรงใจ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะเสมอมา


ในปีนี้ แพทยสภาและแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงถือเป็นโอกาสอันดีขอเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ร่วมระลึกถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวงการแพทย์ไทย คือ “วันแพทย์” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพคณาจารย์ และปูชนียแพทย์ผู้มีพระคุณต่อการพัฒนาวงการแพทย์จนก้าวหน้าในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมกำลังใจให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนตลอดปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยสามารถพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้อย่างดี


“แพทยสภาเชื่อว่า ทุกท่านจะมีแพทย์ที่ท่านประทับใจ และอยากบอกเล่าเรื่องราวที่ท่านประทับใจ ให้กับผู้อื่นได้รับทราบ เราจึงขอเชิญชวนทุกท่าน บอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับ “คุณหมอในดวงใจ” ของท่านแทนคำขอบคุณผ่านทางช่องทางสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ พร้อมติดแฮชแท็ก#วันแพทย์ไทย #แพทย์ในดวงใจเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับแพทย์ในดวงใจของท่าน”


ด้านนายแพทย์ วันชาติ ศุภจัตุรัส ที่ปรึกษาแพทยสมาคมฯ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก กล่าวว่าแพทยสมาคมฯ ตระหนักดีว่าภารกิจของมวลแพทย์ที่ได้ปฏิบัติงานบริการประชาชนทั้งในด้านการป้องกัน และรักษาโรค เป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อรักษาการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน เป็นอย่างสูงตลอดมา สมควรที่องค์กรที่รับผิดชอบและสังคมจะให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม


“ในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งมาครบ 100 ปี จึงขอความร่วมมือใจมายังทุกหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ความสำคัญกับ “วันแพทย์” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจัดหน่วยบริการประชาชนทั้งในที่ตั้ง และนอกที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ จัดการประชุมวิชาการ และผลงานพัฒนาทางด้านการแพทย์ จัดกิจกรรมสดุดี มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์”

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในวันนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี เนื่องในวันแพทย์ไทย ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...