xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เตรียมความพร้อม อสม.เฝ้าระวังการระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภาคกลาง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ระลอก 2 ซึ่งครม.มีมติอนุมัติค่าตอบแทน เยียวยาเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม -ธันวาคม 2563

วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “อสม.รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับชาติ ในเขตภาคกลาง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 600 คน

นายวัชรพงศ์กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มาพบปะ อสม.ภาคกลาง และนำข่าวดีมาแจ้งให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรี ประทับใจในการทำงานด้วยความเสียสละดูแลประชาชนทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ซึ่งมีอสม.เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.อีก 3 เดือน คือ ตุลาคม-ธันวาคม อีกเดือนละ 500 บาท เพิ่มจาก 7 เดือน (มีนาคม – กันยายน 2563) รวมเป็น 10 เดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตอบแทนต่อความเสียสละของพี่น้องชาว อสม. ผู้ปิดทองหลังพระกว่า 1,050,000 คน นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนา อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นหมอคนแรกที่อยู่ใกล้ชิดร่วมดูแลประชาชนกับหมออีก 2 คนคือ หมอสาธารณสุข และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว และให้อสม. เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 หากเกิดระลอกที่ 2 ช่วยสอดส่องแรงงานหรือคนต่างถิ่นที่เข้ามาในชุมชน ดูแลสุขภาพจิตเพื่อนบ้านในครัวเรือนที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำและทำเป็นตัวอย่างในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง ย้ำเตือนการมีระยะห่างในการทำกิจกรรมทางสังคม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีทักษะในการใช้แอปพลิเคชัน ร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ให้ชุมชน ร่วมกันจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง สอดส่องเป็นตาสับปะรด และพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยและส่งยา

ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กรม สบส.ได้จัดประชุมวิชาการ อสม. ทั้ง 4 ภาค โดยการจัดประชุม อสม. ภาคกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีการบรรยายและอภิปราย เช่น การมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564 แนวทางการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ การดำเนินงาน อสม.เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 รวมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ประจำปี 2563 และกำหนดจัดประชุมภาคเหนือ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี














กำลังโหลดความคิดเห็น...