xs
xsm
sm
md
lg

ครู และนักเรียนเก่า ร.ร.เตรียมอุดมฯ รวมตัวติดตามการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค. 63) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.ศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายพิจารณ์ สุขภารังษี นักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และอดีตประธานฝ่ายวิชาการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วย คณะครูเก่าและครูปัจจุบัน รวมทั้งคณะ นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ได้เดินทางมายื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ในฐานะเป็นตัวแทนนักเรียนเก่า ตนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้เลือกผู้อํานวยการคนใหม่ที่ดีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในทางตรงกันข้ามในวันที่ 28 กันยายน 2563 นายโสภณ กมล อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในขณะนั้น ได้มีคําสั่งปลดซ้ําซ้อนในการตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าตึก และหัวหน้างานกิจกรรม รวม 7 คน และได้มีคําสั่งตั้งคนใหม่มาแทน
นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ได้กล่าวว่า

1. นายโสภณ กมล ได้ออกคําสั่งซ้ําซ้อนในการตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าตึก และหัวหน้างาน กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อนเกษียณ 2 วัน เป็นคําสั่งที่ซ้ําซ้อนและเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

2. มีการให้สัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จะยกเลิกคําสั่งซ้ําซ้อนในการตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าตึก และหัวหน้างานกิจกรรม แต่ยังไม่มีการยกเลิกคําสั่งปลดดังกล่าว คณะครูและนักเรียนจึงขอมาติดตามสัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. คําสั่งของนายโสภณในการย้ายรองผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการในปี 2563 หลังจาก รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการไปให้ข้อมูลแก่ ป.ป.ช.

4. เหตุใดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมี นายโสภณ กมล เป็นประธานคณะกรรมการรับนักเรียนเสียเอง จึงไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจาก ป.ป.ช.ซึ่งแตกต่างจากการเข้มงวดในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษในปี 2562 ซึ่งนักเรียนเก่าเป็นประธาน คณะกรรมการรับนักเรียน และ ป.ป.ช.ได้ยกย่องให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี แม้ว่า นายโสภณ กมล เสนอให้รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จํานวน 19 คน แต่คณะกรรมการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ปฏิเสธไม่รับนักเรียน จํานวน 19 คน ดังกล่าว เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

5. มีการแอบอ้างรับนักเรียนฝากในปี 2563 มีการแอบอ้างใช้เกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเพิ่ม ใช่หรือไม่ ทําให้มีการรับเด็กฝาก 34 คน ซึ่งต่างจากปี 2562 ที่รับเพียง 4 คน น่าสงสัยว่ามีการรับเงินหรือไม่ อย่างไร มีการนําเงินไปซื้อรถหรูให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ อย่างไร

นายพิจารณ์ สุขภารังษี กล่าวเสริมว่า นายกิตติภพ ภูวณัฐกุลธร รองผู้อํานวยการ ฝ่ายงบประมาณและผู้รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ได้มีการกระทําอันมิชอบหลายประการ รวมถึง 1. คดีที่ศาลมีคําสั่งว่ามีมูลในคดีที่ครูฟ้องนายกิตติภพ ในข้อหาหมิ่นประมาทครู 2. คดีที่ศาลมีคําสั่งว่ามีมูลในคดีที่ครูฟ้องนายโสภณ และนายกิตติภพ ในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จต่อ ตํารวจให้ดําเนินคดีกับครู 3. การเรียกและรับเงินและทรัพย์สินจากผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการแก่โรงเรียน 4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ส่อทุจริต 5. การไม่ออกใบเสร็จเงินให้แก่โรงเรียน 

6. การไม่ออกใบเสร็จตราครุฑให้แก่นักเรียนที่ชําระเงินค่าหนังสือ 

7. การไม่นําเงินบริจาคทั้งหมดสําหรับกฐินพระราชทานในปี 2562 ไปบริจาคให้แก่วัดที่ จ.พะเยา 

8. การข่มขู่ครูและเจ้าหน้าที่ครูที่คัดค้านการกระทําของนายโสภณ กมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ โทร. 08-1917-8499 นายพิจารณ์ สุขภารังษี โทร. 08-1735-3160


กำลังโหลดความคิดเห็น