xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เดินหน้าต่อเนื่องยกซากรถยนต์ คืนช่องจราจรย่านลาดพร้าว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตลาดพร้าว พร้อมกระตุ้นประชาชนหากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแส และได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับวันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ซอยนาคนิวาส 37 หน้าดุลิยาเพรสคอนโด เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เข้มงวดปัญหาการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก เนื่องจากกีดขวางการจราจร และส่งผลต่อปัญหาความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ จากการสำรวจในพื้นที่เขตลาดพร้าวช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย. 63 พบว่า มีซากรถยนต์จอดทิ้งไว้ รวมทั้งสิ้น 19 คัน ที่ผ่านมา สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปก่อนแล้ว 2 คัน ผู้ครอบครองดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ออกไปแล้ว 10 คัน อีก 4 คัน ผู้ครอบครองขอเวลาดำเนินการ โดยวันนี้เขตฯ ร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ดำเนินการเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลืออีก 3 คัน ซึ่งก่อนทำการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ เขตฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ครอบครองให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน แต่ผู้ครอบครองยังไม่ดำเนินการ เขตฯ จึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็นของกลางทางคดีหรือไม่ ซึ่งในการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ สำหรับการดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และรถสไลด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักเทศกิจจัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาผู้ครอบครองซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบผู้ครอบครอง กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ครอบครองมาติดต่อรับซากรถยนต์คืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีผู้ครอบครองมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...