xs
xsm
sm
md
lg

น้ำมันถั่วเหลือง “องุ่น” คว้า 2 รางวัล Minister’s Export Award บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น และบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้า และบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก โดยคัดเลือกผู้ประกอบการจากกว่า 200 บริษัทที่สมัคร และสุดท้ายมีผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลเพียง 34 บริษัทเท่านั้น

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลใหญ่ถึง 2 ประเภท คือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter Award) และ รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลใหญ่สุดในปีนี้ จากท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

รางวัลทั้ง 2 ประเภทเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าโดยรวม ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
พื้นที่ประชาสัมพันธ์กำลังโหลดความคิดเห็น...