xs
xsm
sm
md
lg

DITP ปรับโฉมงานบริการ 5.0 ตอบโจทย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ปรับโฉมงานบริการสู่ DITP Service 5.0 หรือบริการถูกใจ 5 เท่า เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบ จบในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชัน DITP One สามารถใช้บริการสมัครร่วมกิจกรรม ปรึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เด็ดไปกว่านั้นคือ สามารถแนะนำได้ ต้องเรียนรู้อะไร จะเริ่มส่งออกแบบไหน และมีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จให้ดูเป็นต้นแบบ มีข้อมูล AI ให้ใช้ประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าพัฒนาการให้บริการงานด้านการค้าระหว่างประเทศสู่ DITP Service 5.0 หรือบริการถูกใจ 5 เท่า เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านช่องทางดิจิทัลของกรมฯ ให้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองความต้องการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ตอบโจทย์การค้าที่ต้องการได้ เพราะบริการจะทำได้ครบจบในที่เดียว สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากติดต่อขอรับบริการได้ทุกเวลา สามารถนำคำตอบที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือวางแผนขยายการส่งออกได้

สำหรับบริการที่ได้มีการพัฒนา ได้แก่ แอปพลิเคชัน DITP One เป็นแอปฯ ที่รวบรวมบริการดิจิทัลของกรมฯ ที่อยู่กระจัดกระจายไว้ในแอปฯ เดียว ตาม concept “ครบจบในแอปฯ เดียว” ประกอบด้วยบริการสำคัญ คือ บริการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม (DITP DRIVE), บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ (DITP Touch : Live Chat) และบริการข้อมูล/ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก (DITP Connect)

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน DITP One ยังให้บริการที่เหนือขึ้นไปอีก คือ การแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ตามประเภทสินค้า และตลาดส่งออกที่แต่ละรายให้ความสนใจ พร้อมระบบการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมสำคัญๆ ของกรมฯ เช่น หากเป็นผู้ประกอบการสินค้าอาหาร ระบบจะประเมินศักยภาพของธุรกิจจากข้อมูลประวัติ ถ้ายังไม่เคยส่งออกหรือเพิ่งเริ่มส่งออก ก็จะแนะนำกิจกรรมปูพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้ไปศึกษา และแนะนำการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ เช่น Thaifex-Anuga Asia หรืองานแสดงสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น แต่ถ้าระบบประมวลว่าเป็นผู้ประกอบการที่เคยส่งออกแล้ว มีความเชี่ยวชาญเรื่องการส่งออกเป็นอย่างดี จะแนะนำกิจกรรมที่ advance มากขึ้น เช่น งาน ANUGA, SIAL หรือกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ซึ่งเป็นเวทีที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการเจรจาการค้า

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Customer Journey เป็นระบบที่แนะนำเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ (Shortcut) ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จาก Model ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกรม ตาม concept “รู้ใจ ตอบโจทย์การค้า” และ “คุ้มค่า ลงตัวทุกกิจกรรม” ของบริการถูกใจ 5 เท่า ยกตัวอย่างเช่น มีวิเคราะห์ Model เส้นทางการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเครื่องสำอาง SMEs ที่ประสบความสำเร็จ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก กิจกรรมเจรจาการค้า กิจกรรมงาน Top Thai Brand เมื่อมีผู้ประกอบการ SMEs สินค้าเครื่องสำอาง เข้าใช้บริการ DITP ONE ก็จะเห็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการรายใหม่นี้ควรเข้าร่วมแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จแล้ว

สำหรับระบบ DITP Trade Intel เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงหรือผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ตาม concept “คาดการณ์การค้าเพื่อการตัดสินใจ” ของบริการถูกใจ 5 เท่า โดย DITP Trade Intel เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแสวงหาโอกาสและแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้รวบรวมข้อมูลและปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...