xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จับมือเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ลดจุดเสี่ยงป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สกลธี” รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เกี่ยวกับการลดจุดเสี่ยงป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง

วันนี้ (9 ก.ย.) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เรื่อง จุดเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

สืบเนื่องจาก เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) นำโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และ คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค พร้อมด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยื่นข้อเรียกร้องในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพื้นที่ที่ขาดการบำรุงรักษา และที่เปลี่ยวตามแผนที่ปักหมุดจุดเสี่ยง 700 จุด ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่าง 2. ให้กระทรวงมหาดไทย กับ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำระบบแจ้งเหตุ การคุกคามทางเพศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง และช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียน โดยใช้มุมมองของผู้หญิงในการออกแบบการให้บริการ และการแก้ปัญหา 3. จัดหาอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยสอดส่องตรวจตรา และดูแลพื้นที่ และ 4. ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาพื้นที่เพิ่มเติม โดยต้องจัดตั้งหน่วยงาน หรือคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ นักวิชาการ และเครือข่ายภาคสังคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เพื่อทำงานร่วมกัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) ตามข้อเรียกร้องในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ทางด้านลักษณะทางกายภาพบางอย่าง กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพ แต่ในส่วนที่ไม่ได้กำกับดูแลเอง เช่น ไฟฟ้า ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อรวบรวมจุดเปลี่ยวที่เครือข่ายได้สำรวจไว้ และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไว้แล้ว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น ตู้เขียวเทศกิจ ที่ติดตั้งไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆ โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ซึ่งจุดเสี่ยงตามที่เครือข่ายฯ สำรวจไว้ อาจจะเหลือแค่ 300 จุด ที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง โดยจะเริ่มปรับปรุงในจุดที่ประชาชนแจ้งจำเป็นต้องสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากก่อน จากนั้นจะทยอยทำในจุดที่เหลือต่อไป เพื่อลดจุดเสี่ยง ป้องกันการคุกคามทางเพศ และการจี้ชิงทรัพย์
กำลังโหลดความคิดเห็น...