xs
xsm
sm
md
lg

สหรัฐฯ เตรียมส่ง “ทับหลังปราสาทเขาโล้น-หนองหงส์” คืนไทย หลังกรมศิลปากรเดินหน้าทวงคืนโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ คาดดำเนินการเสร็จสิ้น มี.ค.64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว
กรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ พบทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ยอมรับว่าทับหลังทั้ง 2 รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย

วันนี้ (24 ส.ค.) รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการ ผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งหนังสือติดตามทวงคืนโบราณวัตถุ ถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่า โบราณวัตถุนั้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
 
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ ว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี โบราณวัตถุชุดแรกที่ดำเนินการติดตาม ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และทางพิพิธภัณฑ์ได้ยอมรับว่า ทับหลังทั้ง 2 รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย ปัจจุบันได้นำทับหลัง 2 ชิ้นดังกล่าวออกจากห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มาจัดเก็บในห้องคลัง เพื่อรอขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกระบวนการส่งคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คาดการณ์ว่า กระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จราวเดือนมีนาคม 2564
กรมศิลปากรจึงได้รายงานความคืบหน้านี้ถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรายงานถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบแล้ว ทั้งนี้ หากกรมศิลปากรได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องการส่งคืนโบราณวัตถุอย่างเป็นทางการแล้ว จะเร่งนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต่อไป

ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว

ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...