xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก-เด็กวัยเรียน แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน พร้อมแนะให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

วันนี้ (21 ส.ค.) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้ประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากในสถานศึกษา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วย 106,943 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยพบมากที่สุดในเด็กแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคืออายุ 10-14 ปี และอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ส่วนจังหวัดที่อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ระยอง และ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังพบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง สำหรับในปี 2562 ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พบผู้ป่วย 223,228 ราย เสียชีวิต 15 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในปี 2563 มีจำนวนผู้ป่วยลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการติดต่อในลักษณะเดียวกัน ทำให้ประชาชนดูแลตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง แยกของใช้ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังส่งผลให้พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอ จามรดกัน หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น สำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ดังนั้น หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์ทันที อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี โดยพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เตือนประชาชนให้สังเกตอาการของโรคโควิด-19 หากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เพราะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ควรรีบพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบนรถโดยสาร เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น และ หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...