xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 8-14 ธ.ค. เตือนป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่ม จากอากาศหนาวเย็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 8-14 ธ.ค. เตือนอาจป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากอากาศหนาวเย็น เผย 11 เดือนป่วยแล้ว 3.6 แสนราย ตาย 24 ราย 

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธ.ค. 2562 เตือนโรคไข้หวัดใหญ่อาจระบาดเพิ่มขึ้นจากอากาศหนาวเย็น โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 นี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม–30 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต 24 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่  โดยผู้ป่วยในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20 เหตุการณ์ เป็น 36 เหตุการณ์ในปีนี้

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยการรับเชื้อจากการไอ จาม หรือการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ไม่ใช้ของใช้ เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์การเรียน ร่วมกัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ดื่มน้ำให้มาก พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานยารักษาตามอาการ ถ้ามีไข้สูง อ่อนเพลีย หรือหายใจหอบเหนื่อย ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยาต้านไวรัส

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำในสถานศึกษาที่มีเด็กเล็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น   ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียน คุณครูต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด  ด้วยการคัดกรองอาการป่วยในเด็กทุกคนทุกวัน หากพบเด็กป่วยต้องรีบแยกออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...