xs
xsm
sm
md
lg

มสธ.เปิดให้ผ่อนชำระค่าเทอมช่วย นศ.เดือดร้อนจากโควิด-19 ยาว 36 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มสธ.เปิดให้นักศึกษาที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ผ่อนชำระค่าเทอมได้ ยาวถึง 36 เดือน เริ่มปีการศึกษา 2563

วันนี้ (14 ส.ค.) รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของผู้คนในวงกว้าง ทำให้ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อน และในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาของ มสธ. ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีโครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด (Xpress Cash )ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมวงเงินเครดิตในบัตร เพื่อรองรับการผ่อนชำระ โดยการใช้บัตรเครดิตจะ เสียค่าธรรมเนียม 0.5% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระได้ 3-10 เดือน ส่วนบัตรกดเงินสด ค่าธรรมเนียม 0.8% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้ 3-36 เดือน ซึ่งธนาคารได้กำหนดจำนวนเงินที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการผ่อนชำระซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

รศ.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้มาก เพราะจะทำให้นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนต่องวดในจำนวนเงินที่ไม่มากจนเกินไป เช่น นักศึกษาปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนประมาณ 3,500 บาทต่อเทอม ถ้าผ่อนชำระด้วยบัตรกดเงินสด เสียค่าธรรมเนียม 0.80% ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน นักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ 1,194.66 บาท ส่วนนักศึกษาปริญญาโท ถ้าค่าเล่าเรียน 26,000 บาทต่อเทอม ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม 0.50% เวลาผ่อนชำระ 6 เดือน นักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ 4,463.33 บาท และ นักศึกษาปริญญาเอก กรณีค่าเล่าเรียน 50,000 บาท ถ้าผ่อนชำระด้วยบัตรกดเงินสด ค่าธรรมเนียม 0.80% เวลาผ่อน 10 เดือน จะผ่อนเดือนละ 5,400 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) มสธ. จังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งที่จังหวัด ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และ ยะลา เป็นต้น

“เมื่อเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนของนักศึกษา มสธ.ทุกระดับกับสถาบันการศึกษาอื่น จะพบว่าค่าเล่าเรียนของ มสธ.ถูกที่สุด จึงทำให้ที่ผ่านมาเราไม่คิดที่จะทำโครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน แต่ในตอนนี้เราเห็นว่าต้องทำอะไรบ้างแล้ว เพื่อช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้เข้าถึงได้มากขึ้น และยังช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันไม่ให้การเรียนต้องสะดุดลงจึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น เพราะเราเห็นว่าแม้นักศึกษาจะเสียค่าเล่าเรียนต่อเทอมไม่มากก็จริง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้นักศึกษาอาจมีเงินไม่เพียงพอที่จะมาจ่ายได้อย่างไรก็ตาม โครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่ได้จัดให้มีขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยพยายามหาเงื่อนไขดีที่สุด โดยมีค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่นักศึกษาน่าจะพอจ่ายได้และไม่เป็นภาระมากเกินไป โครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแบ่งเบาภาระแก่นักศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น” รศ.อัจฉรา กล่าว

ต่อข้อถามถึงกรณีนักศึกษาที่ไม่มีเงินเดือน ซึ่งจะทำบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสดไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้นทาง มสธ.จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร รศ.อัจฉรา กล่าวว่า ทาง มสธ.มีแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อนอยู่แล้ว โดยมีทุนการศึกษาให้นักศึกษา มสธ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ปีละประมาณ 50 ทุนๆละ 6,000 บาท อีกทั้งยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ให้กู้ยืมมาเรียน มสธ.ได้ด้วย นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 มสธ.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญา จำนวน 800 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสำหรับนักศึกษาที่พักการเรียนเอาไว้ ซึ่งเดิมต้องเสียค่าพักการเรียนภาคการศึกษาละ 500 บาท ให้สามารถกลับมาศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าพักการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...