xs
xsm
sm
md
lg

มสธ.พลิกวิกฤต โควิด-19 เป็นโอกาส เล็งปรับการสอบผ่านออนไลน์ มั่นใจโปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มสธ.พลิกวิกฤต โควิด-19 เป็นโอกาส เล็งปรับการสอบเป็นระบบออนไลน์ ประเดิมสอบซ่อม มั่นใจข้อสอบไม่รั่ว ไม่มีลอก

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แม้ว่าการควบคุมโรคในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เราก็ไม่ประมาทและยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดย มสธ.มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรด้วยการให้ปฏิบัติงานจากที่พักบ้าน หรือ Work From Home โดยการแนะนำให้คำปรึกษา วิธีการเข้าใช้งานเครือข่ายและสารสนเทศ มสธ. จากภายนอก และการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโควิด-19 ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน มสธ.ยังช่วยดูแลประชาชน และสังคมโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด-19 ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook Live คลิปวีดิทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ STOU CHANNEL รวมทั้งยังแจกเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เช่น เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น และถือโอกาสทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื่ออาคารทั้งหมด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ “42 ปี มสธ.ร่วมใจกู้ภัยโควิด -19” โดยความร่วมมือจากชมรมบัณฑิต มสธ. นักศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั่วประเทศ เปิดรับเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วย

ศ.ดร.ประสาท กล่าวว่า ส่วนนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า มาเป็นการเพิ่มจำนวนชุดวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-learning ผ่านเว็บไซต์ moodle.stou.ac.th ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2562 จำนวน 473 ชุดวิชา และมีคลิปวีดิทัศน์สอนวิธีการใช้ e-Learning และการใช้โปรแกรม Microsoft teams ในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

ศ.ดร.ประสาท กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภา มสธ.ยังได้ออกระเบียบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 800 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาท ไม่เกินภาคปลายปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19

“มสธ.มีการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลมายาวนาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้น ทางสภา มสธ.จึงเห็นว่า จากวิกฤตโควิด-19 น่าจะเปลี่ยนให้เป็นโอกาส โดย มสธ.น่าจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้เต็มรูปแบบ ทาง มสธ.จึงมีแนวคิดปรับรูปแบบการประเมินผลการสอบจากการสอบแบบกระดาษ มาเป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มที่การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการสอบของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 109 หรือรหัสรุ่น 622 คาดว่า จะจัดสอบออนไลน์ได้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งก่อนที่จะมีการสอบระบบออนไลน์ มสธ.จะดำเนินการทดลองระบบก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า การสอบนั้นยังสามารถวัดผลได้อย่างมีคุณภาพเหมือนเดิม ไม่มีการทุจริต ข้อสอบไม่รั่ว ไม่สามารถลอกกันได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า มสธ.จัดสอบระบบออนไลน์ได้ มสธ.ถือว่าสามารถจัดการการศึกษาได้สมบูรณ์ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก” ศ.ดร.ประสาท กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...