xs
xsm
sm
md
lg

11 รายใกล้ชิด “ทหารอียิปต์” ปลอดเชื้อทั้งหมด สั่งปิด รร.-ห้างแหลมทอง 3 วัน ไม่พบเรียกหญิงบริการเข้าห้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค เผยผลตรวจ 11 รายเสี่ยงสูงใกล้ชิด “ทหารอียิปต์” ทั้งโรงแรมและคนขับรถ ปลอดเชื้อโควิด สั่งปิดโรงแรมดีวารี-ห้างแหลมทอง 3 วัน ทำความสะอาด ส่วนห้างเซ็นทรัลผู้ติดเชื้อไม่ได้ไปเดิน เป็นเสี่ยงต่ำมาก ย้ำ คนที่อยู่ในไทม์ไลน์ขอรับการตรวจได้ พร้อมย้ายออกหัวหน้าด่านควบคุมโรค และทีมงานระหว่างสอบข้อเท็จจริง ปรับมาตรการเข้มทุกโรงแรมที่ใช้กัก ต้องมี 3 ระบบ ยันตรวจวงจรปิด ไม่มีออกไปเที่ยวกลางคืน เรียกหญิงบริการมาห้อง

วันนี้ (15 ก.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวกรณีทหารอียิปต์ติดโควิด-19 เดินห้าง จ.ระยอง ว่า สิ่งที่ดำเนินการเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ 1. สอบสวนโรคให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จุดสำคัญที่ต้องเน้น คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อ ซึ่งกลุ่มทหารอียิปต์ 31 คน มีเพียง 1 คนที่ติดเชื้อ เข้าประเทศไทยวันที่ 8 ก.ค. จากการสอบสวนพบว่า มีเพียงฝ่าฝืนมาตรการออกจากโรงแรมไปห้างสรรพสินค้าในวันที่ 10 ก.ค. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม 27 คน เดินเท้าไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่น (ห้างแหลมทอง) จ.ระยอง ซึ่งไม่ไกลจากที่พัก โดยทยอยเดินทางออกไปเป็นกลุ่มๆ โดยกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้ออยู่มี 6 คน เวลาที่กลุ่มผู้ติดเชื้อไปเดินห้างอยู่ที่ 11.00-15.00 น. และ 2. กลุ่ม 4 คน ที่เหมารถแท็กซี่ไปห้างเซ็นทรัล

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ทหารอียิปต์ทั้ง 31 คน ถูกติดตามกลับมา และทำการ Swab เอาสารคัดหลั่งไปตรวจในวันเดียวกัน ผลตรวจพบติดเชื้อ 1 ราย ดังนั้น กลุ่มที่ไปห้างเซ็นทรัลและกลุ่มย่อยที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่ม จึงไม่แพร่โรค หรือมีโอกาสต่ำมากๆ กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อ เมื่อดูกล้องวงจรปิดพบว่า ทุกคนในกลุ่มสวมหน้ากากอนามัยตอนออกจากโรงแรม ไปที่ห้างถูกคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เดินแค่ชั้น 2 และชั้น 3 ไม่ได้ซื้อของหรือรับประทานอาหารที่ห้าง พอกลับมาที่โรงแรมก็เข้าที่พัก คนที่ติดเชื้อไปมีสัมพันธ์กับผู้คนไม่มาก และจากการติดตามช่วงค่ำของวันดังกล่าว ก็ไม่มีผู้ใดใน 31 คน ออกจากที่พักแม้แต่รายเดียว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ผลการสอบสวนโรคกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อ 1 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 11 ราย คือ พนักงานขับรถจากสนามบินมาโรงแรมไปกลับรวม 4 คน และบุคลากรโรงแรม 7 คน ทั้งหมดได้ Swab และกักตัว 14 วัน ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ 6 คน ซึ่งเป็นบุคลากรโรงแรมและทีมที่ไปเก็บตัวอย่าง ทุกคนให้หยุดงาน กักตนเองไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่วนผู้สัมผัสอื่นที่ได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เบอร์โทร.จากไทยชนะ มี 413 คน และยังสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่ในไทม์ไลน์สถานที่นอกจากนี้ จะมีความเสี่ยงต่ำมากๆ อย่างห้างเซ็นทรัลก็เสี่ยงต่ำมากๆ เพราะผู้ติดเชื้อไม่ได้ไป แต่ควรเฝ้าระวังไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกข้าวของเครื่องใช้ เว้นระยะห่าง และลดการเดินทางออกจากบ้าน โดยแม้จะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่สามารถขอคำปรึกษา หรือรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานที่ออกไปให้บริการเคลื่อนที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจาก สธ.เป็นผู้ดูแล

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับรถพระราชทานที่ลงไปให้บริการตรวจเชื้อ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และผู้ที่อาจจะกังวล โดยเก็บตัวอย่าง 1,333 ตัวอย่าง ผลตรวจออกมาแล้ว 416 คน ยังไม่พบการติดเชื้อ ซึ่งจะได้รับการแจ้งผลเป็นรายคน และแจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเข้มข้นจนครบ 14 วัน อย่างไรก็ตาม หากมีอาการระหว่างทาง สามารถมาตรวจรับบริการเพิ่มเติมได้

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า 2. การควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็ว เหมาะสม บนฐานของข้อมูลและวิชาการ โดยปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาดและลดการแพร่ คือ ปิดโรงแรมดีวารี ไม่น้อยกว่า 3 วัน ปิดห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ไม่น้อยกว่า 3 วัน ขอบคุณผู้ประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือ จากนั้นหน่วยงานสาธารณสุข จ.ระยอง จะไปตรวจประเมินก่อนพิจารณาให้เปิดทำการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ส่วนการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการป้องกันไว้ก่อน แต่เมื่อดูข้อมูลจากไทม์ไลน์และการสอบสวนโรค พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในวงจำกัด ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง พิจารณาเปิดโรงเรียนให้สอดคล้องสถานการณ์ คาดว่า ไม่น่าจะเกิน 7 วัน สำหรับสถานที่อื่นๆ ที่มีประวัติอยู่ในไทม์ไลน์ โดยมีการปิดไว้ก่อน เช่น โรงเรียนบางจังหวัด หน่วยงานบางจังหวัด ให้หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมการปิดเปิดตามความเสี่ยง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า และ 3. ยกระดับบูรณาการการจัดการ จากการตรวจสอบพบว่า มี 2 ประเด็น คือ การฝ่าฝืนมาตรการของกลุ่มทหารอียิปต์ และโรงแรมที่พำนักไม่มีระบบควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่ตามที่กำหนด ดังนั้น ในฐานะอธิบดีกรมควบคุมโรค จึงได้ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด โดยจะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด และให้มีการย้ายหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในสนามบินอู่ตะเภา ระหว่างสอบข้อเท็จจริง โดยให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (สคร.) จ.ชลบุรี จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทน โดยพิจารณาจากเที่ยวบิน จะส่งเข้ามาปฏิบัติแทน 3 คน หากมีเที่ยวบินมากกว่านี้ ก็จะเพิ่มบุคลากรมากขึ้น นอกจากนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ดำเนินการให้ทุกโรงแรมและสถานที่กัก ดำเนินการ 3 เรื่องโดยเข้มงวด คือ 1. ด้านบริหารจัดการต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากต้องมีคนมากักกัน 2. ด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคง ต้องมีระบบควบคุม ให้ผู้ถูกกักกันทำตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และ 3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เน้นการป้องกันควบคุมโรคโดยเข้มงวด

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทั้งระยองและคอนโดมิเนียมกรณีลูกสาวอุปทูตซูดาน มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทั้ง 2 จุด รวม 1,599 ราย แบ่งเป็นที่ระยอง 1,333 ราย จำนวนนี้ติดตามกลับไปพบว่า มาจากไทยชนะ 41 ราย ตรวจที่ระยอง 38 ราย และที่คอนโดใน กทม. 3 ราย และวันนี้จะเข้ามาตรวจตามระบบคิว 120 ราย ทั้งนี้ รถพระราชทานที่ระยอง จะอยู่ 14 วัน เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพิ่มเติมจาก รพ.ในพื้นที่ที่ให้บริการได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ จะขยายการคัดกรองจากกลุ่มเสี่ยงสูงอีก 3 กลุ่ม คือ 1. พนักงานโรงแรมทั้งหมด ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้อง 2. พนักงานห้างสรรพสินค้า และ 3. บุคคลที่เข้าใช้บริการในห้างตามวันเวลาที่นำเสนอ โดยวางแผนในการตรวจและเก็บตัวอย่างอย่างน้อยวันละ 1 พันราย ซึ่งเรามีรถพระราชทานอยู่ 3 คัน หากไม่เพียงพอได้รับพระราชทานมาเพิ่มอีก 4 คัน ก็สามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าวทหารอียิปต์มีการเรียกใช้หญิงบริการเข้ามาในโรงแรม นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่พบว่า มีการเข้ามา อย่างไรก็ตาม กล้องวงจรปิดก็อาจมีมุมอับต่างๆ เราพร้อมรับฟังทุกข้อมูล แต่ขอว่าอย่าไปร้องในโซเชียลมีเดีย ให้เข้ามาแจ้งยังกรมควบคุมโรค หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนเส้นทางจากโรงแรมไปห้างที่ผู้ติดเชื้อเดินไป ก็มีร้านพอสมควร จากการประสานสถานทูตสอบถามคนติดเชื้อกลับไป ก็ตรงกัน คือ ไม่ได้สัมผัสผู้คนมากมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...