xs
xsm
sm
md
lg

โควิดก็หยุดไม่ได้! ม.กรุงเทพ – กองทุน ดร.สุพงษ์ฯ สานต่อความสำเร็จYoung AI Robotics รุ่น 2เตรียมอบรมผ่านรูปแบบ Virtual

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อปลายปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สร้างกระแสTalk of the Town จากการที่จัดโครงการ Young AI Robotics รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์สำหรับดำเนินโครงการจากดร.สุพงษ์ลิ้มธนากุล ผู้เป็นประธานกองทุน ดร.สุพงษ์ลิ้มธนากุล และรองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาเหตุที่ทำให้โครงการ Young AI Robotics เป็นที่พูดถึง ก็เพราะเป็นครั้งแรกของวงการการศึกษาที่นำคณะนักเรียนและครูจาก 10 โรงเรียนนำร่อง มาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI Robotics) อย่างเจาะลึก เป็นเวลา 3 ปีเต็ม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์และสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรของคณะ เช่น INEX, T-Net และ SPVI และเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล จึงได้มอบหุ่นยนต์ TurtleBots3 ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรม ROS (Robot Operating System) ให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 แห่งด้วย


นับได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ กระทั่งสามารถวางรากฐานความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ทั้ง 10 โรงเรียนได้จริง ดังที่ มาสเตอร์สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์, มาสเตอร์ประสบสุข ปราชญากุล และ มาสเตอร์ปริญญา สมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา หนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียน Best Performance ที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมพร้อมกับ โรงเรียนร่องคำและโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เป็นตัวแทนของรุ่นที่ 1 กล่าวว่า

“โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตอยู่แล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีโครงการ Young AI Robotics นักเรียนจึงให้ความสนใจอยากเข้าร่วม ซึ่งในตอนแรกก็มีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น ความไม่มั่นใจทั้งของครูและเด็ก แต่พอได้รับข้อมูลว่า ทุกโรงเรียนเริ่มต้นเหมือนกัน ก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น อีกอย่างคือความรู้พื้นฐานของนักเรียนมีไม่เท่ากัน เราก็ค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละจุดและขอคำปรึกษาจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราประสบความสำเร็จเราคิดว่าการมีความมุ่งมั่น ก็ทำให้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ที่เหลือเป็นความพยายามต่อเนื่อง ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถเป็นเทรนเนอร์ต่อให้รุ่นน้อง ส่งต่อความรู้สู่รุ่นต่อๆไปได้ดี”


จากผลสำเร็จเชิงประจักษ์ดังกล่าว ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ประธานกองทุน ดร.สุพงษ์ลิ้มธนากุล และรองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเอื้อเฟื้อทุนทรัพย์สำหรับการจัดโครงการ Young AI Robotics รุ่นที่ 2 อีกครั้ง โดย ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้กล่าวว่า

“เมื่อครั้งที่ผมให้การสนับสนุนโครงการ Young AI Robotics รุ่นที่ 1 ผมคาดหวังแค่ว่า โรงเรียนทั้ง 10 แห่งจะได้พัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น แต่จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นพบว่า ไม่เพียงแค่ผู้เข้าร่วมโครงการของทั้ง 10 โรงเรียนจะพัฒนาตัวเอง แต่ยังสามารถส่งมอบความรู้ต่อไปยังผู้อื่นได้ด้วย นับเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย ดังนั้นผมจึงเล็งเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์อย่างแท้จริง และยินดีมากที่จะสนับสนุนโครงการ Young AI Robotics รุ่นที่ 2 ด้วยความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 นี้จะสามารถส่งต่อทักษะที่ได้รับไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกับรุ่นแรก เพื่อเป็นต้นทางในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป”


สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 นี้ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์, โรงเรียนชลบุรี “สุขบท" , โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์, โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ในช่วงที่โรคโควิด 19 แพร่ระบาดรุนแรง ส่งผลให้จำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานไปพักหนึ่ง แต่หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ขณะนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็พร้อมจะดำเนินโครงการ Young AI Robotics รุ่น 2 ต่อ โดยจะอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom ที่ทันสมัย ตอบรับเทรนด์โลก อีกทั้งสนองตอบมาตรการ Social Distancingด้วย

และทั้ง 10 โรงเรียนก็พร้อมแล้วเช่นกันที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความสำเร็จจากรุ่นที่ 1 ในฐานะเบ้าหลอมกำลังคนของชาติให้ขับเคลื่อนประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี


กำลังโหลดความคิดเห็น