xs
xsm
sm
md
lg

สวธ.ชวนเยาวชนจัดทำคลิป หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวธ.ชวนเยาวชนจัดทำคลิป หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ปลุกจิตสำนึกสร้างวินัยจราจรเป็นวาระแห่งชาติ

น.ส.อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดแถลงโครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางจราจรบนท้องถนน เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการนำคลิปวีดิโอ มานำเสนอเป็นข่าวในช่องทางต่างๆ มีทั้งจากอุบัติเหตุ ขาดการควบคุมอารมณ์ ใจร้อน ขาดมารยาทในการขับขี่ จนมีการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกัน ส่งผลให้กลายเป็นสังคมไร้น้ำใจบนท้องถนน

ด้วยเหตุผลข้างต้น สวธ. ตระหนักและส่งเสริมถึงการสร้างคนดี คิดดี ซึ่งก่อให้เกิดสังคมที่ดี จึงจัดโครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร ผ่านการทำคลิปวิดีโอเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการสร้างวินัยจราจรเป็นวาระแห่งชาติ

สำหรับการประกวดคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ม.1-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และ ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานความยาว 2-3 นาที คนละหรือทีมละ 1 ผลงาน โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.- 25 ก.ค. 63 ดูรายละเอียด การร่วมโครงการ ได้ที่ [http://www.twtvdo.com%20อย่างไร]www.twtvdo.com

ส่วนผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากเจ้าหน้าที่ สวธ. ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และ Youtuber เพื่อให้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิปที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคม โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสด 100,000 บาท และผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำไปเป็นสื่อเผยแพร่ในการรณรงค์การสร้างมารยาท สร้างจิตสำนึกที่ดี บทท้องถนน รวมถึงจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข และร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลงต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น