xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.กทม. มั่นใจโรงเรียน กทม.ปลอดภัยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (19 มิ.ย.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 60/2563 โดย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง โดยตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก (Sentinel Surveillance) ด้วยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่งกระทรวงฯ ได้สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 15,210 ชุด สรุปยอดรวมตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจถึงวันที่ 18 มิ.ย. 63 รวมทั้งสิ้น 15,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.03 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 10,975 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ 4,087 ราย นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร บุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำแบบทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และเข้ารับการตรวจคัดกรองยืนยันโดยแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยผลการประเมินทั้งหมดยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 29 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เท่าของระยะเวลาฟักตัวของโรคดังกล่าว (ระยะเวลาฟักตัวเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่ากับ 14 วัน) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัดประสานสำนักงานเขตพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียน เช่น พื้นผิวบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง โต๊ะนักเรียน โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งให้โรงเรียนเตรียมจัดจุดคัดกรองบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองก่อนเข้าไปในบริเวณโรงเรียน จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถล้างมือได้บ่อยๆ จึงขอให้ผู้ปกครองคลายความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุตรหลายที่กำลังจะเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้

สำหรับนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน ได้กำชับให้แต่ละโรงเรียนแต่ละแห่งประสานพนักงานขับรถ เพื่อทำแบบทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนรับขึ้นรถรับ-ส่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...